Nyheter

Kraftig expansion för <br></br> svensk vindkraft

Svensk vindkraftsindustri kan skapa 12 000 nya jobb under åren fram till 2020. Det hävdar Svensk Vindenergi i en ny rapport.

I augusti förra året avslöjade Byggvärlden att Peab investerar omkring 300 miljoner kronor i en ny bolagsgren inom miljöteknik och energiproduktion. Bland annat ska det nya bolaget Peab Energi satsa på byggande av vindkraftverk. Helt rätt satsning, visar en ny rapport från Svensk Vindenergi. Utredaren Nils Andersson har på branschorganisationens uppdrag tittat närmare på förutsättningarna för att etablera en inhemsk vindkraftsindustri.

Slutsatsen är att 12 000 nya jobb kan skapas inom industrin fram till 2020. Med befintliga jobb inom branschen skulle det innebära att 14 000 personer har vindkraft som sin sysselsättning. Problematiken i dagsläget är snarast att tillverkarna har svårt att hinna leverera utrustning i tid.

— Orderböckerna är fulltecknade och många tillverkare har svårigheter att finna arbetskraft och maskinell kapacitet. Trots den enorma marknad som utbyggnaden av vindkraft skapar finns det få renodlade tillverkare av vindkraft i världen, säger utredaren Nils Andersson.

Han konstaterar att vindkraften står inför en kraftig expansion både i Sverige och utomlands. Undersökningen visar att 2 200 miljarder kronor kommer att investeras i vindkraft i Europa fram till år 2020. Bara under de senaste åren har elproduktionen från vindkraft ökat med 40 procent

— Den pågående finanskrisen har dock lättat lite på leveranstrycket men bedömningen är att de långa leveranstiderna återkommer så snart bankernas utlåningsaptit kommer tillbaka inom något år, säger Nils Andersson.

I dagsläget saknar Sverige renodlade vindkrafttillverkare.