Nyheter

Kraftig försämring för Rejlers

Rejlers rapporterar ett resultat för fjärde kvartalet 2013 som är en kraftig försämring jämfört med föregående år.

Preliminära siffror från företaget visar att fjärde kvartalets resultat påverkas mer än väntat av åtgärder som vidtagits för avveckling och omställning av olönsamma verksamheter. Därutöver har verksamheten inom delar av industri haft en vikande beläggning.

För helåret 2013 bedöms rörelseresultatet uppgå till mellan 65-70 miljoner kronor.

Omsättningen under fjärde kvartalet visar på en fortsatt tillväxt. Rejlers ser en god efterfrågan i Norden inom områdena energi och infrastruktur. Även efterfrågan på byggrelaterade tjänster i storstadsområdena är positiv. Marknaden för industri är mer svårbedömd, framför allt i Finland men förväntas förbättras i Sverige.

Rejlers bokslutskommuniké samt resultatet för fjärde kvartalet 2013 kommer att offentliggöras i sin helhet den 7 februari.