Nyheter

Kraftig minskning av nya planerade projekt

Foto: Getty Images

De planerade byggstarterna minskar nu kraftigt. Tillförseln av nya planerade projekt har minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Mellan mars 2016-februari 2017 är minskningen  hela 197 miljarder, -32 procent.
Det visar färska siffror från Sverige Bygger.

Påfyllnaden av nya projekt som ska byggstarta i framtiden är betydligt lägre i tidiga och projekteringsstartade skeden nu än tidigare två år. Även om statistiken jämförs med en tidigare byggboom för byggföretagen och projekteringsfeber bland konsulterna så är den en tydlig indikation på en nedgång framåt.

Orosmolnen gäller för projektmarknaden totalt sett, inkluderat även projekt med en uppskattad byggkostnad över 500 Mkr. 

– Det är viktigt att ha i åtanke att det kan vara en större osäkerhet kring större projekts förverkligande. Minskningen blir inte lika dramatisk om vi ”bara” tittar på projekt mellan 1–500 Mkr. Då handlar det om en minskning med 12,8 miljarder (-6 %) i nyregistrerade projekt, 26,8 miljarder (-12 %) i projekteringsstartade projekt och 6,9 miljarder (-3 %) i byggstartade projekt, förklarar Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Även om det både pågår och planeras byggstarta stora volymer på kort sikt så indikerar statistiken att det tillförts allt mindre projektvolym till projektmarknaden som ska byggstarta på lite längre sikt. 

Det finns ljuspunkter, inte minst sett till vad som redan är byggstartat och pågår är det t ex. hett i västra Sverige där Västra Götaland, Halland och Jönköping är exempel på län där man ännu inte märkt av någon nedgång på projektmarknaden.

Byggandet av skolor, sjukhus, hotell, restauranger samt vissa affärslokaler och industrier är också exempel på kategorier av byggande där det på många håll gått och går bra. Byggstartsindex ligger på plus inom många av dessa projektkategorier även om det kan skilja sig geografiskt.

I den färska rapporten från Sverige Bygger framgår även att mellanstora kommuner med 25 000-50 000 invånare utvecklats bättre än både större och mindre kommuner. Byggstartsindex för detta segment kommuner (57 st) ligger på +4,1 procent, medan motsvarande index för såväl större som mindre kommuner är negativt.

Ur rapporten:

  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 är minskningen 197 miljarder, motsvarande -32 procent.
  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 12,7 miljarder (-17 %)  januari-februari 2019 jämfört med motsvarande månader 2018. Jämfört med januari-februari 2017 är minskningen 16,6 miljarder, motsvarande -21 procent
  • Den framtida uppskattade byggstartsvolymen från de projekt som projekteringsstartat de senaste 12 månaderna minskat med 25 miljarder (-8 %), jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017