Nyheter

Kraftig nedgång av påbörjade bostadsrätter

Anders Sjelvgren, generaldirektör och Hans-Åke Palmgren, analytiker, presenterade Boverkets senaste prognos. Foto: Susanne Bengtsson

Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, både i år och nästa år. 

Totalt påbörjas i år cirka 49 000 bostäder vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är 46 500 påbörjade bostäder.

Det visar Boverkets senaste prognos.

Det är främst byggandet av bostadsrätter och småhus som fortsätter att minska efter ett betydande fall under 2018. Antalet påbörjade bostadsrätter minskar med cirka 20 procent i år, medan byggandet av småhus minskar med cirka 15 procent. 

Jämfört med rekordåret 2017 minskar antalet påbörjade bostadsrätter med hela 65 procent i år. Antalet påbörjade småhus minskar från 13 300 år 2017 till 9 500 2019.

Hyresrätter minskar med fem procent men står för nästan hälften av alla byggstarter 2019, när marknaden för nyproducerade bostadsrätter faller kraftigt. Samtidigt är hyresrätter den största osäkerheten i prognosen på grund av stoppet av investeringsstödet i slutet av 2018. Stoppet för stödet har medfört att en del projekt ligger på is. 

– Vi bedömer att det finns bygglov för cirka 8 000-9 000 hyresrätter som inte är påbörjade utan vilar i avvaktan på beslut om stöd, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Som andra förklaringar till det minskade bostadsbyggandet nämns orsaker som ett för stort utbud (särskilt inom vissa segment), kreditrestriktioner för både hushåll och bostadsutvecklare, en svag utveckling av hushållens disponibla inkomster och att prognosen över ränteutvecklingen har skrivits ner. Samtidigt är finansieringsmodellen med försäljning av före byggstart under press.

– Utvecklingen har gått för snabbt. Från 2013 till 2017 har byggandet nästan fördubblats. Det har gjort det svårt, för både kommuner och bostadsutvecklare, att bedöma den egentliga efterfrågan.

Det finns stora skillnader i hur bostadsbyggandet utvecklas i landet. I Storstockholm fortsätter byggandet att minska i år efter förra årets stora fall. Antalet påbörjade bostäder blir hälften så många som 2017 enligt Boverket prognos. 

I Storgöteborg blir antalet påbörjade bostäder oförändrat, på samma nivå som 2017 och 2018. I Stormalmö minskar byggande marginellt men ändå förväntas antalet påbörjade bostäder per 1 000 invånare i år bli dubbelt så stort som i Storstockholm.

– Skillnaden mellan storregionerna är anmärkningsvärd, konstaterar Hans-Åke Palmgren.

Boverket kunde inte presentera någon färdig byggbehovsprognos i samband med prognosen för bostadsbyggandet. Men uppskattningsvis bedömer de att cirka 67 000 nya bostäder per år under perioden 2018-2027 behövs för att möta behovet.

– Vi har en stor bostadsskuld. 2017 hade vi börjat komma i kapp och lyckats minska skulden. Nu är vi på väg åt fel håll igen och tillbaka till en nivå där vi kommer förvärra skulden, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Enligt Boverket finns flera faktorer som pekar på en ökande bostadsbrist, främst i Stockholm.

– Vi ser tendenser till ökad trångboddhet, unga bor kvar hemma mycket längre och utflyttningen från Stockholm till övriga landet ökar, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket. 

Boverkets nya prognos är en sänkning jämfört med den prognos man presenterade i december 2018. Då räknade Boverket med att det skulle påbörjas 51.000 bostäder i år. Nu är siffran justerad till 49.000 påbörjade bostäder (inklusive ombyggnad). 

Bostadsbyggandet nådde en topp under åren 2016 och 2017. År 2017 påbörjades cirka 68 000 bostäder. 
 

Prognos påbörjade bostäder 2019 (2018 inom parentes):

Flerbostadshus 37 000 (41 600)

Bostadsrätt        13000 (16 200)

Hyresrätt           23 900 (24 900)

Småhus             9 500 (10 900)

Totalt :               49 000 (55 300)