Nyheter

Kraftig ökning av byggkostnader

Antalet utstationerade till Sverige ökade under 2022, men något färre byggnadsarbetare kom förra året jämfört med 2021. Foto: Getty Images
Antalet utstationerade till Sverige ökade under 2022, men något färre byggnadsarbetare kom förra året jämfört med 2021. Foto: Getty Images

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,3 procent i oktober 2022 jämfört med september 2022. Jämfört med oktober 2021 steg Byggkostnadsindex med 15,3 procent, vilket är den största förändringen i årstakt sedan 1974. Det visar statistik från SCB.

Entreprenörernas kostnader steg med 1,1 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 2,0 procent mellan september och oktober 2022. 

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft för med 14,5 procent. Detta berodde mestadels på att kostnaderna för elkraft steg med 44,1 procent (jämfört med juli 2022, som är senast tillgängliga jämförelseuppgifter för elkraft) samt att kostnaderna för dieselolja ökade med 10,3 procent. Maskinkostnaderna och omkostnaderna steg med 2,6 respektive 0,5 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,1 procent. Mest sjönk kostnaderna för trävaror, 7,4 procent. Nedgången motverkades främst av att kostnaderna för övrigt byggmaterial och snickerier steg med 1,6 respektive med 0,7 procent.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna steg med 4,3 procent. De övriga kostnaderna steg något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 15,3 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Under 2022 ökade årstakten kontinuerligt fram till juli 2022 men minskade under augusti 2022 och ökade sedan igen under september och oktober 2022.

Entreprenörernas kostnader steg med 12,4 procent, vilket bidrog med 10,2 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 29,5 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 5,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg med 94,5 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 36,7 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 44,0 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 14,6 respektive 6,5 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,6 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 7,4 procent. Mest ökade kostnaderna för armeringsstål med 44,7 procent. Kostnaderna för golvmaterial och järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 27,5 respektive 27,0 procent.

Förändringar efter varuslag, oktober 2022
VaruslagPrisförändring i procent
Sept 2022-Okt 2022Okt 2021-Okt 2022
Armeringsstål0,0+44,7
Golvmaterial+0,3+27,5
Järn och stål*‑0,1+27,0
Övrigt byggmaterial**+1,6+21,2
Elmateriel+0,1+20,8
Betongvaror‑0,3+13,9
Snickerier+0,7+13,9
VVS-material+0,3+12,8
Vitvaror+0,7+10,7
Material för målning‑0,0+8,1
Trävaror‑7,4‑7,4
S:a för byggmtrl‑0,1+16,6
* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.
Källa: SCB