Nyheter

Kraftig ökning av elpriser

Elpriserna har ökat med över tio procent under året. Det visar årets upplaga av Nils Holgersson-rapporten där kostnaderna för ett typhus i samtliga Sveriges kommuner granskats.

Undersökningen visar ökningar på samtliga områden som granskats: värme, el, vatten, VA och avfall. Elkostnaden sticker ut med en ökning på över tio procent under året. Sedan år 2000 har priset på el ökat med i medeltal 56 procent.

Nils Holgersson-rapporten går ut på att samtliga kostnader för drift av ett typhus, ett flerbostadshus med 15 lägenheter, jämförs i samtliga kommuner. Undersökningen har genomförts i 13 år. Årets upplaga visar allt större skillnader i kostnaderna för bostadshuset. Som exempel betalar den som bor i en lägenhet i Tanum 71 procent mer för driftskostnaderna än den som bor i Luleå.

Luleå är den kommun som har lägst kostnader, 205 kronor per kvadratmeter inklusive moms. I Tanum som har de högsta kostnaderna landar summan på 351 kronor per kvadratmeter.

Den största kostnadsspridningen mellan Sveriges kommuner återfinns inom taxorna för avfall och VA. Hur mycket det kostar skiljer sig också markant mellan glesbygd och storstad, skillnaderna i taxor har dessutom ökat. I årets undersökning är det 42 kronor per kvadratmeter dyrare totala taxor i genomsnitt för glesbygdsboende.

Nils Holgerssonrapporten produceras av Avgiftsgruppen där HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår.

Lägst och högst totalkostnad

Lägst totalkostnad:

1: Luleå

2: Lidköping

3: Västerås

Högst totalkostnad:

1: Tanum

2: Munkfors

3: Jokkmokk