Nyheter

Kraftig ökning av lokalbyggandet

Byggprognosen, i samarbete med Prognoscentret.

Under den första halvan av 2008 har yrkesbyggandet (lokalbyggandet) ökat starkt. Under perioden påbörjades knappt 1,2 miljoner kvadratmeter enligt den preliminära statistiken, en ökning med 12 procent jämfört med samma period 2007.

Framförallt är det de privat initierade byggtyperna som ökat, med hotell och restaurang samt kontors- och industribyggnation i topp. Undervisnings- och vårdbyggande har däremot minskat hittills under året, mest på grund av att 2007 var ett starkt år för dessa byggtyper.

Att yrkesbyggandet ökade så pass kraftigt var oväntat. I Norge och Finland nåddes toppen för dessa byggtyper under 2007, ungefär samtidigt som det konjunkturella förloppet nådde sin topp. Vissa byggtyper, framförallt kontorsbyggnader men även hotell och restaurang, har ett sencykliskt förlopp i byggstarterna vilket är kopplat till att arbetsmarknaden och den privata konsumtionen ofta toppar efter att ekonomin nått sin högsta punkt i konjunkturcykeln.

Förutom det sencykliska förloppet finns även en annan förklaring till att yrkesbyggandet ökat under året: det har helt enkelt byggts för lite under de senaste åren då konjunkturutvecklingen varit god.

En nivå kring 2 miljoner kvadratmeter per år (att jämföra med 5—5,5 miljoner i Norge och Finland) är för lite på lång sikt i Sverige. Klättrar man inte kan man inte heller falla varför vi bedömer att yrkesbyggandet kommer att öka under året, även om det pekar mot att det andra halvåret försvagas i jämfört med första.

Bostadsbyggandet utvecklas däremot svagare. Under det första halvåret minskade byggstarterna med 6 procent jämfört med samma period 2007. Nedgången är generell för både småhus och lägenheter.

Orderingången hos småhustillverkarna (enligt statistik från TMF) har tydligt minskat och osäkerheten om bostadsprisernas utveckling är fortsatt stor. Det pekar således inte mot någon vändning för bostadsbyggandet under den närmsta tiden.

Thomas Ekvall, analytiker

Prognoscentret …

… presenterar analyser och prognoser på ekonomisidorna i varje nummer av Byggvärlden.

Som oberoende analysföretag erbjuder Prognoscentret strategiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.