Nyheter

Kraftig tillväxt för Sweco

Sweco rapporterar om kraftig tillväxt och förbättrat resultat. <br></br> — SWECO fortsätter att växa under god lönsamhet. 2007 blev vårt bästa år hittills, säger Swecos koncernchef Mats Wäppling.

Rörelseresultatet förbättrades med 20 procent och uppgick till 432,5 miljoner kronor.

— Konjunkturen har varit stark och samtliga enheter har haft goda marknadsförutsättningar. Framför allt har intresset ökat för SWECOs specialistkompetenser inom klimatrelaterade frågor och hållbar utveckling, säger Mats Wäppling och fortsätter:

— Vi har stärkt positionerna på såväl befintliga som nya marknader. I Norge har verksamheten vuxit med 24 procent och efter de senaste förvärven blir vi ett av landets största teknikkonsultföretag med cirka 800 medarbetare.