Nyheter

Kraftigt fall för små byggföretag

Var femte småföretagare inom byggsektorn uppger sig ha haft likviditetsproblem under det gångna halvåret. Och synen på framtiden är pessimistisk, visar Småföretagsbarometern.

Inom transportsektorn är pessimismen inför framtiden störst, visar Företagarnas Småföretagsbarometer som presenterades på tisdagsförmiddagen.

— Transport påverkas av nedgången inom byggsektorn och andra transportberoende branscher. Än mer oroande är att bygg är näst mest pessimistisk om framtiden, det säger mycket om hur svagt husbyggandet och bostadsmarknaden ser ut framöver, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna.

Vid förra mätningen av småföretagarnas syn på nuläget och framtiden som genomfördes för ett halvår sedan var byggsektorn en av få branscher som såg hyfsat ljust på konjunkturläget.

— Nu ser vi ett kraftigt fall, där de små byggföretagen har svaga förhoppningar på framtiden. Ungefär var femte av de tillfrågade byggföretagen uppger dessutom att de haft likviditetsproblem under det gångna halvåret. Främst beror det på kunder som inte betalat, men också att de haft svårigheter att få bankkredit, säger Jagrén.

Samtidigt råder det fortfarande viss brist på arbetskraft inom vissa yrkeskategorier. Även om efterfrågan fallit jämfört med för ett halvår sedan, då 35 procent efterfrågade personal, uppger 15 procent av de små byggföretagen att det råder viss arbetskraftsbrist. Det handlar enligt Lars Jagrén bland annat om brist på utbildade betongarbetare, plåtslagare och experter inom segmentet infrastruktur.

Småföretagsbarometern är en undersökning av konjunktur, orderingång och tillväxtförutsättningar bland småföretagen. Undersökningen omfattar 4 102 slumpvis utvalda småföretag över hela landet.