Nyheter

Kraftigt ras i Skanskas orderingång

Kraftigt minskad orderingång för Skanskas byggverksamhet. Det visar siffror från första kvartalets orderingång. Samtidigt syns en ljusning för bostadsförsäljningen i Sverige.

Intäkterna inom byggverksamheten uppgick preliminärt till 29,8 miljarder kronor jämfört med första kvartalet 2008 då siffran låg på 30,5. Den stora minskningen syntes i orderingången, som minskade med 33 procent under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2008. Detta enligt siffror som redovisas på Skanskas årsstämma i dag.

Orderingången i byggverksamheten uppgick preliminärt till 22,9 miljarder kronor jämfört med 34,3 under det första kvartalet 2008.

En stor del av minskningen, 14 procent vilket motsvarar cirka 4,7 miljarder kronor, hänförs dock till den amerikanska anläggningsverksamheten (Skanska USA Civil). Enligt Skanskas pressmeddelande har president Barack Obamas aviserade stimulanspaketet gjort att många myndigheter väntar med sina projekt för att senare i år hoppas kunna dra nytta av stimulanspaketet för sin projektfinansiering.

Ett ännu större ras syns i bostadsförsäljningen, som minskade med 47 procent under det första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2008. Sammanlagt såldes 440 bostäder. Det största raset syns i Tjeckien och Finland medan det i Sverige och Norge såldes något fler bostäder än första kvartalet 2008.

— Den fortsatta utvecklingen inom bostadsmarknaden är svårbedömd men om den positiva trenden i Sverige och Norge från årets inledning fortsätter kommer vi att starta nya projekt under året. Däremot kommer vi fortsatt att vara försiktiga med nya projektstarter i Finland där vi fokuserar på att sälja bostäder i redan färdiga och pågående projekt, säger Johan Karlström, koncernchef på Skanska, i en kommentar till rapporten.