Nyheter

Kraftsamling för BIM med ny förening

Nu är det klart att de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM går samman i den nybildade föreningen BIM Alliance den 1 januari 2014. Vid ett extra medlemsmöte i dag valdes föreningens första styrelse med Tyréns vd Ulrika Francke som ordförande.

Sammanslagningen innebär ökade krafttag inför BIM-införandet som kommer att effektivisera framtidens planering, byggande och förvaltning. BIM Alliance ska arbeta efter visionen att skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

–  Jag är hedrad och glad över förtroendet att vara ordförande i den nya föreningen som gör det enklare för medlemmarna och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp över BIM-frågorna. Ambitionen är att vårt arbete kommer ha positiv inverkan på processerna hos samhällsbyggandets aktörer, säger föreningens ordförande Ulrika Francke.

Vid det extra medlemsmötet valdes följande personer in i styrelsen för BIM Alliance:

– Ulrika Francke, Tyréns, ordförande
– Ann-Therese Albertsson, Trafikverket
– Rikard Appelgren, WSP
– Mats Broman, 5D System (ordförande fi2)
– Rikard Espling, Skanska (ordförande OpenBIM)
– Catherina Fored, Sveriges Arkitekter
– Claes Magnusson, Locum
– Väino Tarandi, KTH (ordförande buildingSMART)
– Michael Walmerud, Akademiska Hus

Verksamheten för BIM Alliance startar den 1 januari 2014 men arbetet med att slå samman de tre föreningarna är redan igång. Ett kansli ska skapas, en webbsida lanseras vid årsskiftet och bland annat planeras en seminarieserie genom Sverige.