Nyheter

Krafttag mot fusk på Stockholms stads byggen

Säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS, har hittills genomfört 31 kontroller på bolagens byggarbetsplatser. Foto: Bengt Alm.

Fastighetsbolag inom Stockholms stad tar gemensamma krafttag för att minska fusket inom byggandet.  Inom projektet Rättvist Byggande har de utfört 31 kontroller som omfattar drygt 1100 byggarbetare och påvisat en rad brister som ogiltiga ID-handlingar och illegal arbetskraft.


Stockholmshem började redan 2018 att arbeta efter modellen Rättvist Byggande. I juni förra året fick de med de övriga av Stockholms stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB och Svenska Bostäder på tåget. Tillsammans skrev de en avsiktsförklaring för sund konkurrens på lika villkor och schyssta arbetsvillkor på bolagens byggarbetsplatser. Idag är modellen för Rättvist byggande fullt ut implementerad. Syftet är att få bort fusk och oseriösa entreprenörer.

– Det förekommer fusk på många byggarbetsplatser runt om i vårt land. Nu när vi inom de här fyra bolagen agerar med en gemensam agenda får det större effekt, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem.

Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och kartläggning av hela kedjan av entreprenörer till oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna. Alla större projekt kontrolleras och sen förra sommaren har bolagen gjort sammanlagt 31 kontroller. 

– Vi har kartlagt alla underentreprenörer och leverantörer som jobbar på våra byggen. Det sker systematisk och löpande och idag har vi koll på totalt runt 1500 företag. Vi vet vilka som är på våra byggen och att de har rätt att vara där, säger Håkan Torhult, chef för nyproduktion på Familjebostäder.

Kraven vid upphandling har blivit hårdare och om entreprenörerna inte uppfyller avtalen utfärdas viten. En byggarbetare utan giltigt ID06-kort ger vite på 10 000 kronor och påträffas illegal arbetskraft görs en polisanmälan och ett vite på 50 000 kronor utfärdas per person, för att nämna några påföljder. Man har också rätt att avvisa personer som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd.

Själva kontrollerna ute på byggena utförs av en extern säkerhetskonsult som har ett ramavtal med de fyra bolagen. Om någon entreprenör bryter mot föreskrifterna i kontrakten utdöms vite direkt. Det finns inget som hindrar att samma byggarbetsplats kontrolleras flera gånger.

De hårdare kraven har inte förorsakat färre anbud från entreprenörerna. På SISAB, som bygger skolor och förskolor, ser man dock en liten förändring bland aktörerna som lämnar anbuden.

– Intresset är lika stort som tidigare. I de upphandlingar som vi gjort efter att vi införde den här modellen har det varit en bred konkurrens i anbudsskedet. Möjligen ser vi en viss tendens till att fler mellanstora företag lämnar in anbud, säger Magnus Colling, avdelningschef för inköp på SISAB.

Erfarenheterna och informationen som framkommer vid kontrollerna delas mellan Stockholms stads fastighetsbolag. De har en gemensam styrgrupp och en controller som sköter administrationen inom projektet Rättvist Byggande.

Under 2020 kommer modellen med Rättvist Byggande även tas ett steg vidare i två pågående domstolsärenden. Resultatet av ärendena kommer visa om dokumenterat fusk gör det möjligt för offentliga aktörer att utesluta oseriösa företag i offentlig upphandling, och hur stort ansvar huvudentreprenörer har för sina underentreprenörer. 

– Vi tolererar inte fusk och brottslighet på våra byggen. Det är positivt att allt fler förstår problemen och frågan får allt större uppmärksamhet i branschen och i samhället. Rådande regelverk är komplext och gör det svårt för seriösa byggbolag och tillsynsmyndigheter att göra rätt. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet. Våra hyresgäster ska kunna lita på att våra hus är byggda av schyssta företag, på schyssta villkor, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem och ordförande för bolagens styrgrupp.

Resultat av kontroller genomförda juli 2019 – augusti 2020

 • Totalt antal genomförda kontroller 31
 • Antal kontrollerade personer 1151
 • Avvikelse ID06 25
 • Avvikelse ID-handling 83
 • Avvikelse tillstånd 41
 • Oanmäld underentreprenör 255
 • Brister i skalskydd* 16**

* Stängsel, grindar och liknande som säkerställer att endast behöriga har tillträde till byggarbetsplatsen
** Från 2020 kontrolleras även skalskydd på byggarbetsplatser

Bolagens krav på entreprenörer

 • Uppfyller kontraktskraven (lagar, regler och avtal):
 • Betalar skatt och sociala avgifter
 • Anställda har goda arbetsvillkor, skälig lön, arbetstid och semester
 • Byggstängsel och inpassering
 • Alla entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss
 • På våra byggarbetsplatser har alla:
 • Giltigt och aktiverat ID06 
 • Giltig ID-handling
 • Arbetstillstånd
Påföljder för entreprenörer som inte sköter sig

 • Saknar ID06-kort och/eller ID-handling: 10 000 kr/person
 • Kan inte styrka arbetstillstånd: Polisanmälan och vite på 50 000 kr/person
 • Kan inte styrka inbetalade skatter: 50 000 kr
 • Brister i skalskydd: 10 000 kr per påbörjad vecka
 • Oanmält företag (underentreprenör): 10 000 kr/företag
 • Kontrollanterna har rätt avvisa personer från bolagens byggarbetsplatser

Viten utfärdas vid brister i varje unik kontroll, även på byggarbetsplatser som fått viten i tidigare kontroller.