Nyheter

Krafttag mot illegal spridning av civila sprängmedel

Inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen har tillsammans med branschorganisationerna tagit fram nya åtgärder för att hindra illegal användning av civila sprängmedel. Det handlar om lämplighetsprövning, utökad tillsyn och högre krav för att få tillstånd.

Trots coronaepidemins påverkan på övriga delar i samhället och polisens riktade insatser med operation Rimfrost har antalet sprängningar som utförts av kriminella nätverk inte minskat de senaste månaderna. Statistiken visar snarare på en ökning.

– Polisen har gjort viktiga framsteg och bland annat beslagtagit 100 kilo dynamit samt slagit ut två nätverk med bombtillverkare. Men det är inte tillräckligt. Därför går vi nu vidare tillsammans med olika branschorganisationer och presenterar nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel, säger inrikesminister Mikael Damberg,

Under våren har inrikesminister och företrädare för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin samt berörda myndigheter diskuterat vad man kan göra för att för att motverka att sprängmedel hamnar i kriminella händer.

En ändring av lagen och förordningen som reglerar brandfarliga och explosiva varor föreslås. Författningsändringarna avser bland annat regleringen kring tillståndsprövningen och kontrollen av de som använder explosiva varor för civilt bruk.

Regeringen har också gett MSB tre nya uppgifter för att öka säkerheten kring hanteringen av civila sprängämnen:

  • MSB ska se över metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk så att det går att spåra var de kommer ifrån efter detonation.
  • De ska kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. De ska även lämna förslag på åtgärder och rekommendationer som kan bidra till att utveckla kommunernas arbete på området.
  • Ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet ska också inrättas av MSB. Forumet kommer verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling inom området genom att sprida kunskap och information både till myndigheter och till andra berörda aktörer.

När de nya förslagen presenterades av inrikesministern var han nöjd med den konstruktiva dialog som de olika branschorganisationerna bidragit med. Byggföretagen har varit en av parterna i samtalen.

– Den organiserade brottsligheten är en del av hela samhället och måste bemötas därefter. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker. Därför har vi varit positiva till att bidra, även om den stora majoriteten bygg- och anläggningsföretag hanterar sprängmedel på ett säkert och ansvarsfullt sätt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.