Nyheter

Kranar riskerar förgifta dricksvattnet

En privatperson upptäckte att vattenkranen i köket släppte ut bly i dricksvattnet. Blyhalterna visade sig vara tolv gånger högre än gränsvärdet. Nu uppmanar organisationen Svenskt Vatten regeringen att agera.

Blylarmet framkom i ett inslag i SVT:s Rapport i helgen. Enligt programmet innehöll brunnsvattnet 0,28 mikrogram bly per liter. När vattnet kom ut ur kranen i köket hade värdet stigit till 120 mikrogram.

Enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA bör en vuxen person på 60 kilo inte få i sig mer än totalt 30 mikrogram bly per dag.

Vattenkranen som det handlar om heter Nautic och kommer från Gustavsberg. Företaget skriver på sin hemsida att de ser allvarligt på det inträffade men har inte återkallat några kranar. Enligt Gustavsberg är alla deras kranar testade av oberoende institut och typgodkända. Nu ska den blyläckande kranen testas ytterligare.

Men byggvaruhuset Hornbach beslutade i måndags att stoppa all försäljning av vattenkranar i Nautic-serien.

— När det gäller våra kunders hälsa kompromissar vi inte, utan tar det säkra före det osäkra, säger Anders Wernberg, inköpschef på Hornbach, i ett pressmeddelande.

Boverket håller på med en marknadskontroll av blandare för dricksvatten. De har köpt in blandare från olika tillverkare och leverantörer och har redan sett att en del av blandarna avger höga värden av bly.

Enligt Rapport är det 24 av 60 kranar som Boverket har testat som avger höga värden bly. Men vilka blandare det handlar om avslöjar ännu inte verket. Tills vidare är rekommendationen till konsumenterna att spola igenom kranen med vatten innan vattnet används.

Nu uppmanar organisationen Svenskt Vatten, som företräder VA-verken och VA-bolagen, regeringen att ta frågan om säkert dricksvatten på allvar.

Enligt Svenskt Vatten finns det inte någon myndighet i Sverige som är ansvarig för att avgöra om ett visst material är lämpligt att använda i samband med transport av dricksvatten från vattenverket till konsumentens vattenkran. Sådana myndigheter finns dock i Tyskland, England, Frankrike och Danmark.

— I de krav som ställs på kranvattnet räcker det inte med att vattnet är bra när det lämnar vattenverket, det ska även fylla kraven när det når konsumenten. Därför krävs i praktiken att materialet i alla produkter som kommer i kontakt med vattnet inte påverkar vattnets kvalitet negativt, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert hos Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Svenskt Vatten menar att de certifieringsorgan som utfärdar typgodkännande för byggprodukter inte har kompetens för att avgöra materialets lämplighet för att användas i kontakt med dricksvatten. Därför omfattas inte denna egenskap i de typgodkännanden som utfärdas.

Detta leder till en omöjlig situation enligt Svenskt Vatten: ”Hur skall varje enskild byggherre kunna ta sitt ansvar när det inte går att uppbåda expertis hos berörda myndigheter,” frågar sig organisationen retoriskt i pressmeddelandet.