Nyheter

”Krav på amortering bör införas”

Hushållens skulder har under de senaste åren ökat mer än inkomsterna som en följd av lågt bostadsbyggande, fallande räntor och slopade skatter.  

Detta kan leda till en finansiell kris varför krav på amortering bör införas, skriver Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden på DN Debatt.

Bopriserna och hushållens belåning fortsätter att öka. De senaste tolv månaderna har priset på bostadsrätter ökat med 20 procent och priset på villor med 13 procent. Det senaste året har hushållens skulder ökat med 7 procent, vilket är betydligt mer än deras inkomster.

Denna utveckling ororas Stefan Ingves, Riksbankschef, Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör och Martin Noréus, vikarierande generaldirektör för Finansinspektionen, som via en artikel på DN Debatt den 17 augusti föreslår att amorteringskrav bör införas snarast.

”Vi tre myndigheter är överens om att ett amorteringskrav, i linje med vad Finansinspektionen föreslagit, bör genomföras snarast då det är en viktig åtgärd för att dämpa riskerna med hushållens skulder. I ljuset av den accelererande skuldsättningen är det därför av vikt att de politiska diskussionerna inte drar ut på tiden och att ett amorteringskrav som ger tydlig effekt kommer på plats”.

Myndigheterna pekar på fem faktorer som bidragit till att efterfrågan på bostäder vuxit snabbare än utbudet och att bostadspriserna och hushållens skuldsättning därmed ökat: 

– Lågt bostadsbyggande

– Skattesystemest utforming. Slopad fastigehtsskatt och förmögenhetsskatt har gjort boendet relativt billigare 

– Kreditbillkor för hushållen

– Fallande räntor och stigande inkomster

– Ökat bostadsägande

Finansinspektionen fick i våras backa från förslaget om krav på amortering, som skulle trätt i kraft den första augusti 2015, på grund av kritik från flera håll, bland annat från Kammarrätten i Jönköping.