Krav på ändring av rot-avdrag

Krav på ändring av rot-avdrag
Låt rot-avdragen gälla för nyproduktion av småhus och ge stöd åt upprustning av miljonprogrammet. Det kräver en rad representanter från smålandslänen av regeringen.

På måndagen lämnade landshövdingarna och regionförbundens ordförande i de tre smålandslänen flera krav till regeringen. De anser bland annat att ett nationellt forskningsprogram för den träbearbetande industrin bör startas. Närmare 80 procent av landets totala sysselsättning inom tränäringarna, och omkring 20 000 anställda, finns i Småland.

”Arbetsplatserna har oftast ett mindre antal anställda, men då de i många fall är lokaliserade till mindre orter eller ren landsbygd utgör de ofta ryggraden i ortens näringsliv” skriver smålänningarna i sitt upprop.

Breddningen av rot-avdraget anser de bör ske genom att det under en begränsad tid, exempelvis ett år, gäller även för nyproduktion av småhus.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Sämre resultat för Veidekke