Nyheter

Krav på kontantinsats upprör småhusbranschen

Finansinspektionen, FI, överväger att sätta ett tak på bostadslån. Det upprör trä- och möbelindustrin, som bjöd in till diskussion under fredagen.

I februari flaggade Finansinspektionen för att man överväger att utfärda ett allmänt råd om en begränsning av belåningsgraden för bostadslån. Begränsningen skulle i så fall kunna ligga mellan 75 och 90 procent av fastighetens marknadsvärde.

I praktiken innebär ett sådant beslut att bankerna kommer att kräva en kontantinsats motsvarande 10—25 procent av fastighetsvärdet.

— Eftersom det är ett allmänt råd ger det utrymme för bankerna att göra på något annat sätt om de kan uppfylla samma syfte. Ett sätt som det har talats om är någon form av försäkringslösning, säger Per Håkansson, chefsjurist på FI.

FI:s syfte med belåningstaket är att minska hushållens belåningsgrad. FI ska fatta beslut i maj och belåningstaket väntas träda i kraft den 1 juli.
Men trähusbranschen är inte glad över den nya regleringen. Under fredagen anordnade Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, sin Finansdag i Stockholm, med bland andra kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, vice riksbankschef Karolina Ekholm och riksgäldsdirektör Bo Lundgren på talarlistan.

TMF passade på att överlämna en skrivelse till Mats Odell där man uttrycker oro för att unga personer kommer att utestängas från bostadsmarknaden om FI beslutar om bolånetaket. I stället vill TMF att FI inför krav på att låntagarna ska amortera och att regeringen tar fram incitament för att öka försäljningen av byggbar mark.

— Vi kommer att fortsätta leverera hus även om Finansinspektionen beslutar om bolånetaket, men färre kunder kommer att kunna köpa dem. Ökningen av husproduktionen kommer inte att ske i den takt som skulle behövas för att motverka bostadsbristen, säger Mikael Olsson, vd för Myresjöhus.