Nyheter

Kräver analys över ökade kostnader

Kv Plankan på Södermalm - är ett av Sveriges mest framflyttade projekt, och kostnaderna skenar. Foto: Susanne Bengtsson.

Ett av Sveriges mest framflyttade byggprojekt riskerar att bli ännu mer försenat. Om- och tillbyggnaden av kvarteret Planken på Södermalm i Stockholm blir 224 miljoner dyrare än beräknat, något som skapar ovisshet för framtiden.

Kvarteret Plankan 24 på Södermalm i Stockholm är ett av byggbranschens mest framflyttade projekt, enligt Sverige Byggers databas. Byggstarten har flyttats fram 26 gånger sedan registreringen 2009 på grund av protester och överklaganden av både detaljplan, bygglov och startbesked.

Förra hösten kunde dock byggherren Svenska Bostäder trycka på startknappen för projektet, som består av 162 nya lägenheter vid Hornstull. Serneke genomför arbetet som en totalentreprenad, och kontraktet är värt cirka 480 miljoner kronor. I entreprenaden ingår både en påbyggnad på befintliga tak samt ett nytt gårdshus.

Nu riskerar projektet att återigen flyttas fram efter att kostnaderna skenat, något som Lokaltidningen Mitt i var först att rapportera om.

Svenska Bostäder har identifierat ytterligare kostnader i projektet. Projektets slutkostnadsprognos uppgår till 773 miljoner kronor för nyproduktionsdelen, jämfört med 597 miljoner i tidigare beslut, plus 143 miljoner för de fastighetsförbättrande åtgärderna (tidigare 95 miljoner). Den totala kostnaden beräknas nu alltså landa på 916 miljoner kronor. Detta är en ökning med 224 miljoner sedan det senaste styrelsebeslutet.

Politikerna har nu dragit i handbromsen. När ärendet togs upp på senaste styrelsemötet i oktober fick kostnadsökningen inte godkänt. Då avvikelsen överstiger 15 procent förutsätter genomförandet även ett beslut i kommunfullmäktige.

– Ärendet återremitterades och Svenska Bostäder ska nu göra en fördjupad analys över de ökade kostnaderna. Förhoppningen är att analysen ska kunna presenteras på nästa styrelsemöte i december, säger Jonas Elamson, kommunikationschef på Svenska Bostäder.

Fastigheten har visat sig vara i sämre skick än vad man först trott. Enligt Svenska Bostäder beror ökningen på dyrare grundläggning på grund av det underliggande tunnelbanesystemet, behov av förstärkning på bjälklag och stomme, oväntade miljösaneringar, bland annat asbest, samt framskjuten tidplan.

”Entreprenören ansvarar för att genomföra den detaljerade projekteringen och planeringen inom anbudet. Dock kan varken entreprenören eller Svenska Bostäder förutse sådant som är dolt eller inte varit redovisat på äldre ritningar”, skriver Svenska Bostäder i sitt förslag till reviderat genomförandebeslut.

I väntan på nytt beslut pågår arbetet på byggarbetsplatsen.