Kräver miljoner i VA-tvist

Kräver miljoner i VA-tvist
Avtalstvisten i Hylte har lett till krav från NCC på tre miljoner kronor.

Otydliga avtal om VA-arbete i Torups centrum ledde i förra veckan till att NCC krävde ersättning från Hylte kommun, skriver Hallandsposten.

Förseningar och störningar i arbetet med vatten och avlopp ska enligt byggföretaget ha lett till merkostnader på 3,2 miljoner kronor. Det ursprungliga avtalet gäller arbeten för 4 miljoner kronor.

Hylte kommun ska nu låta sin jurist titta på ärendet.
— Som jag ser det handlar det om tolkningar av skrivelsen i avtalet. Vi är oense om vad som egentligen ska ingå i det avtalade priset, säger Hylte kommuns VA-chef Henrik Kellgren till Hallandsposten.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Sämre resultat för Veidekke