Nyheter

Kräver resurser för att förbättra VA-nät

VA-nätet klarar inte stora regnmängder. Underhållet är eftersatt vilket kan leda till allt större problem med översvämningar.

Det skriver Arne Eriksson, vd för VVS-Fabrikanternas råd, i en debattartikel i tidningen Husbyggaren. Han anser att vetskapen att klimatförändringarna leder till ökad nederbörd borde vara en väckarklocka för beslutsfattare inom VA-frågor. Resurser måste läggas för att få ett bättre planerat VA-nät.

Det är dessutom hög tid att ta tag i dessa frågor, påpekar Arne Eriksson. Stora pensionsavgångar väntar bland de 5 000 i kommunerna som arbetar med vatten- och avloppsfrågor. Det kan leda till kompetensbrist på området.