Nyheter

Kräver rökfritt byggande

För rökande byggjobbare som får uppdraget att bygga hyresrätter åt allmännyttiga Hyresbostäder i Växjö gäller det att fimpa. Hyreshusen ska bli rökfria, med start redan under produktionen.

Målsättningen är att alla nyproducerade hyresrätter inom Växjös allmännytta ska bli rökfria. Första rökfria projektet blir de omkring 80 hyresrätter som ska byggas i kvarteret Minnet.

— Vi har väldigt få rökfria bostäder i vårt bestånd, 126 av våra cirka 5 100 lägenheter. Vi har sett att det finns en efterfrågan på rökfria bostäder, störande tobaksrök är en återkommande källa till diskussioner mellan grannar, säger Mariola Kruse, marknadschef på Hyresbostäder i Växjö, till Byggvärlden.

En inte helt oväsentlig faktor är även att behovet av underhåll minskar markant om rökning inte tillåts i hyresrätterna, menar hon. Sanering av inrökta lägenheter kan bli en kostsam historia.

Eftersom det inte finns stöd i hyreslagen för krav på rökfria lägenheter, finns detta i stället inskrivet i bostadsbolagets hyresavtal.
— Det är en överenskommelse vi får göra med varje hyresgäst, säger Mariola Kruse.

Hon tror inte det kommer att bli några problem varken att komma överens med blivande hyresgäster eller att ställa krav på ett rökfritt byggprojekt.
— Ja, när vi nu går ut så stort med detta så måste förstås kravet om att inte röka i fastigheterna gälla även under byggtiden. Det skulle förstås inte vara okej om byggnadsarbetarna går och bolmar inne i lägenheterna under byggnationen.

Hur kravet ska ställas i avtal med berörda byggföretag återstår att se. Byggprojektet i centralt belägna kvarteret Minnet rycker dock allt närmare.
— Om alla kommunala beslut faller på plats hoppas vi ha den första etappen, ett punkthus med fyra våningar, klart för inflyttning efter nästa sommar, säger Mattias Strömberg, fastighetschef på Hyresbostäder i Växjö.

Fullt utbyggt kommer det att röra sig om mellan 75 och 80 hyresrätter i varierande storlek. Detaljplanens godkännande hänger dock på att bullersituationen beaktas. Området där byggprojektet planeras ligger precis vid järnvägen i centrala Växjö. På andra sidan om spåret finns ett industriområde som enligt Mattias Strömberg med största sannolikhet kommer att flyttas till nästa år.