Nyheter

Kräver skadestånd för 38 arbetare

Seko har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtal och rätt till lönefordran för 38 fackanslutna medlemmar.

Seko stämmer ett byggföretag i Göteborg i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd till 38 arbetare. 

I slutet av februari lämnade Seko in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtal och rätt till lönefordran för 38 fackanslutna medlemmar.

Under bygget på Förbifart Stockholm har arbetarna inte fått ut den övertid och det bergrumstillägg de har rätt till, enligt fackets bedömning.

Kravet gäller mellan 25 000 och 100 000 kronor per person. Seko kräver även ett allmänt skadestånd på en halv miljon kronor.

Enligt stämningsansökan ska bolaget även ha tjänat omkring 300 000 kronor på att inte betala ut ersättningen till arbetare som inte är medlemmar.

Parterna har förhandlat saken lokalt och centralt utan att enas.

Nyhetsbyrån Sirén