Nyheter

”Krävs en annan typ av ledarskap”

 John Söderberg, som sedan januari 2016 varit VD i Metrolit Byggnads AB på konsultbasis, lämnar sitt uppdrag.

”När Metrolit nu fortsätter att växa i kärnverksamheten och även gör en satsning på nyproduktion bostäder, bedömer styrelsen att det krävs en annan typ av ledarskap”, meddelar Metrolit.

John Söderberg har sedan januari 2016 varit VD på konsultbasis i Metrolit Byggnads AB. Han har förtjänstfullt stärkt organisationen och bidragit till att rekrytera flera viktiga nyckelpersoner, skriver Metrolit i ett pressmeddelande.

När företaget nu fortsätter att växa i kärnverksamheten och även gör en satsning på nyproduktion bostäder, bedömer styrelsen att det krävs en annan typ av ledarskap.  

– Vi kommer därför att avsluta vårt samarbete med John Söderberg” säger Per Thuresson, tillförordnad VD i Metrolit, i pressmeddelandet. Vi tackar honom för ett väl utfört arbete och vill nu bygga vidare på Metrolits över trettioåriga framgång.

Metrolits styrelseordförande Pär Thuresson tillträder som tillförordnad VD. Dan Rubinstein har anställts som administrativ chef. Peter Hertzman tillträder som ordförande i styrelsen. Dessa förändringar träder i kraft omgående.  

Processen med att rekrytera ny VD kommer omedelbart att påbörjas.

John Söderberg har tidigare haft en anställning som VD på BTH Bygg AB. John har också en karriär inom Skanska där han bland annat varit Avdelningschef, Division Berg och Bro och VD på Skanska Teknik.