Nyheter

Krävs på skadestånd efter att ha köpt tjänster utöver ramavtal

Konkurrensverket  går till domstol med kravet att Huddinge kommun ska dömas att betala 220 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.
Konkurrensverket anser att Huddinge kommuns bostadsföretag Huge bröt mot upphandlingsreglerna genom att på ett felaktigt sätt använda ett befintligt ramavtal när VVS-arbeten skulle genomföras i en av dess fastigheter. 

Det kommunala bostadsföretaget Huge Bostäder AB i Huddinge anlitade en VVS-entreprenör till ett kontraktsvärde av närmare tre miljoner kronor (2 963 000 kronor).
Detta trots att gällande ramavtal medgav ett högsta kontraktsvärde på en miljon kronor. Därmed gjorde Huge en otillåten direktupphandling, som är ett brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Att inte följa förutsättningarna i sina annonserade ramavtal kan leda till sämre konkurrens. Leverantörer kan komma att avstå från att lämna anbud på ramavtal om de tror att potentiella avrop är av mindre värde, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att domstolen dömer Huge att betala 220 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.