Nyheter

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

byggvaruhus
Priset på trävaror har ökat med över 45 procent på ett år. Foto: Getty Images

Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det konstaterar Handelsbanken i en ny rapport. Minskad import från Ryssland, en pågående klimatdebatt och högre energipriser är några av faktorerna som påverkar träpriserna.

-Vi ställer oss frågande till hur skogsråvaran ska räcka till. Det råder en utbudsbrist på såväl trävaror, som papper, kartong och massa, samtidigt som efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt. Detta tillsammans med högre energipriser och andra kostnader gör att priserna nu rusar, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror på Handelsbanken.

Sanktioner dämpar importen

Han pratar om prisökningar på 20-30 procent för råvaran, och cirka 20 procent för sågade trävaror i år.

-Det försvinner stora volymer på grund av sanktionerna mot Ryssland, något som får stora implikationer.

Enligt Christian Kopfer kommer fem procent av våra importerade trävaror från Ryssland under normala förhållanden. Det motsvarar fem miljoner kubikmeter. Viss import kommer även från Ukraina och Belarus.

Priserna vänder nedåt 2023

Enligt Handelsbankens prognos kommer priserna att vända nedåt igen 2023.

-Marknaden för sågade trävaror kommer sannolikt att stärkas under de kommande kvartalen, eftersom ryska exportvolymer till Europa minskar kraftigt. Däremot ser vi mer sansade prisnivåer in i nästa år, när vi räknar med att ett ökat utbud gradvis når marknaden, samtidigt som efterfrågan rimligen kommer att fortsätta utvecklas i cykliska mönster, säger Christian Kopfer.

Många har en god kännedom om sin lokala virkesmarknad men faktum är att det är stora prisskillnader i landet med priser uppemot 50 procent högre i södra än norra Sverige.

-Prisskillnaderna kan leda till en ökad export av virke från mellersta till södra landet men de ekonomiska incitamenten minskar i takt med stigande transportkostnader på grund av den kraftiga uppgången på drivmedelspriser, säger Ola Josefsson, segmentsansvarig skog på Handelsbanken.

logo
Susanne Bengtsson