Nyheter

Krigets påverkan är både direkt och indirekt

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Bild: Regeringen

Kriget i Ukraina påverkar svenska företag ekonomiskt både direkt och indirekt, enligt utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). I dag finns cirka 500 svenska företag med verksamheter i Ryssland och Ukraina.
– Framför allt oroar de sig över sina anställda i länderna, sade ministern vid måndagens pressträff.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) och Anna Hallberg höll under måndagen en pressbriefing om krigets påverkan på näringslivet och utrikeshandeln.

– Förutsättningarna för företagen och handeln ändras varje dag eller nästan varje timma, sade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) inledningsvis.

Omöjligt att fortsätta samarbeta

Han och utrikeshandelsministern träffade i förra veckan industrifacken och under måndagsförmiddagen hade de även haft möte med några stora svenska företag för att höra deras syn på utvecklingen.  

– Men än så länge vittnar de svenska fackförbunden om en mycket begränsad påverkan på arbetstagare i Sverige och vi har inte fått så många signaler om varsel.

Anna Hallberg förklarade att Ryssland inte längre kan vara den handelspartner till Sverige och EU som man tidigare har varit.

– Nu isolerar de västliga demokratierna Ryssland. Invasionen har gjort det omöjligt att fortsätta svenskt samarbete och handelsutbyte med Ryssland.

1,3 procent av svensk export

En väpnad konflikt i vårt närområde påverkar svenska företag ekonomiskt både direkt och indirekt, förklarade Hallberg, men handeln med Ukraina är mycket begränsad, fortsatte hon. Ukraina är Sveriges 39:e största importmarknad och 55:e största vad gäller varuimport. Även handeln med Balarus är begränsad.

– Sveriges handel med Ryssland är däremot större, men likväl inte betydande. Ryssland står för ungefär 1,3 procent av svensk export. Även vårt beroende av rysk import är låg. En förklaring till detta är vår energimix, att den i huvudsak består av nationella energikällor. Vi har också EU:s lägsta beroende av naturgas.

Detta gör att Sveriges direkta ekonomiska sårbarhet på nationell nivå är begränsad. Men vi kommer att drabbas indirekt, enligt Anna Hallberg.

– Vi ser det redan nu, turbulenta kapitalmarknader, höjda energipriser, höjda livsmedelspriser, lägre tillväxt i omvärlden. Allt detta kommer att påverka Sverige alltmer framöver.

500 svenska företag i Ryssland

Enligt Hallberg finns det i dag cirka 500 svenska företag med verksamhet i Ryssland. Ett 20-tal av dessa är storföretag.

– I stort sett samtliga av de större företagen samt många medelstora har aviserat att lämna den ryska marknaden eller stoppa sin export till Ryssland. Samma mönster ser vi i det internationella näringslivet. Det gör också den ekonomiska isoleringen av Ryssland än mer effektiv.

Hallberg lyfte fram fyra saker som svenska företag känner oro inför och efterfrågar stöd för.

– Man känner stor oro för sina anställda i Ukraina och Ryssland, vad sanktionerna innebär och hur man ska efterleva dem. De oroar sig också för hur man ska kunna stänga ner verksamheterna i Ryssland på ett ordnat vis och slutligen hur de ska hitta alternativ till de ryska importvarorna, sade hon och tillade att kommerskollegium nu har i uppgift att informera svenska företag om dessa orosmoln.

”Solidaritet och handlingskraft”

Vidare ska regeringen satsa extra på att informera i synnerhet mindre företag om cybersäkerhet och Business Sweden ska hjälpa till vid frågor som rör nya leverantörsvägar och handelspartner. Hon nämnde att hon precis nyligen även gett FOI i uppdrag att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige för en total tillämpning av sanktionssystemet.

Karl-Petter Thorwaldsson påpekade avslutningsvis:

– Det finns en tid när man ska tjäna pengar på sitt bolag. Men det finns också tillfällen när det blir oviktigt att tjäna pengar och då det viktigaste är att visa solidaritet och handlingskraft.