Nyheter

”Kriminaliteten är mycket omfattande”

Stefan Attefall, ordförande i Byggmarknadskommissionen.

Byggmarknadskommissionen polisanmäler tolv byggföretag för olika typer av arbetslivskriminalitet. Det framkommer i en debatt-artikel i DN skriven av kommissionens ordförande Stefan Attefall och generaldirektör Ann-Marie Begler.

Byggmarknadskommissionen tillsattes 2020 av byggföretag, fackliga organisationer och byggherrar med syftet att kartlägga och analysera kriminalitet inom branschen och föreslå åtgärder.

På kommissionens uppdrag har flera experter gjort djupdykningar i byggbranschens missförhållande och resultaten visar, enligt kommissionen, att ”kriminaliteten är omfattande, mycket omfattande. En mörk bild av branschen tornar upp sig.”

Till exempel bedöms, enligt kommissionen, mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna i Stockholm befinna sig på arbetsplatsen utan arbetstillstånd/illegalt. Det är framför allt inom delar av byggsektorn som det förekommer omfattande kriminalitet, exempelvis vid rivning och ställningsbyggande samt inom hushållens rotåtgärder.

”I intervjuer och samtal som görs med företrädare för byggsektorn konstateras att det är i hög grad utlandsregistrerade företag som står för en stor del av kriminaliteten, inte minst företag från Östeuropa” skriver man i debattartikeln.

Därför har man kommissionen också initierat en omfattande genomgång av ett representativt urval av byggföretag från Estland, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Polen för att se om företagen följer de lagar och avtal som finns. Urvalet har gjorts slumpmässigt.  

”Resultatet är häpnadsväckande. Det visar sig att fler än åtta av tio företag i en eller annan utsträckning kan misstänkas ha brutit mot lagar och/eller avtal. Eftersom urvalet av företag skett på ett statistiskt korrekt sätt kan vi hävda, med hänsyn till felmarginaler, att av de drygt 1 000 utländska företagen från dessa länder bryter så många som 800 företag i någon form mot svensk lag och/eller mot de kollektivavtal de skrivit under. Inget tyder heller på att fusket är mindre i företag med kollektivavtal än utan. Det är inte heller skillnad mellan större och mindre företag” står det i artikeln.

Bland annat handlar det om brott mot skattelagstiftningen, man följer enligt kommissionen heller inte utstationeringslagen och bryter mot kollektivavtal och betalar inte sociala avgifter på rätt sätt. Enligt kommission är det fyra gånger vanligare bland dessa företag med skulder hos Kronofogden jämfört med svenskregistrerade aktiebolag.

Bland de kontrollerande företagen har man funnit så starka indikationer på lagöverträdelser att Byggmarknadskommissionen polisanmäler tolv företag för olika former av arbetslivskriminalitet. Därutöver anmäler kommissionen 35 företag till Arbetsmiljöverket samtidigt som man informerar Byggnads om 20 företag som har kollektivavtal men som inte följer dessa genom att betala för låga löner.

För Byggnads kommer det inte som en överraskning.

– Byggnads har länge påpekat det akuta läget och förvånas inte av det här resultatet. Många sätter nog kaffet i halsen nu på morgonen och chockas över hur illa det ser ut! Och hur länge detta har fått pågå utan att någon gjort något. Bristande kontroller och en ständig jakt efter billigaste möjliga lösning har lett till systematiskt fuskande och en kriminalitet som är bortom all kontroll, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande och fortsätter:

– Det här är en akut kris. Jag förväntar mig att såväl politiker, beställare och en samlad byggbransch behandlar den som det. Om inte det här blir en väckarklocka för samtliga aktörer kan vi lika gärna packa ihop. Efter Byggmarkandskommissionen måste det tillsättas en kriskommission, säger han.

Fakta: Byggmarknadskommissionen 

Byggmarknadskommissionen tillsattes i februari 2020 och ska slutredovisa sitt arbete i januari 2022. Uppgiften är att granska, kartlägga och föreslå åtgärder mot arbetslivskriminalitet inom byggsektorn.

Byggmarknadskommissionens granskning visar bland annat:
* Av drygt 1 000 utländska företag bryter så många som 800 företag i någon form mot svensk lag och/eller mot de kollektivavtal de skrivit under.
* Mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna i Stockholm bedöms befinna sig på arbetsplatsen utan arbetstillstånd/illegalt.
Läsa debattartikeln här.