Nyheter

Kriminalvårdshärvan i hovrätten

Nu har hovrättsförhandlingarna i den så kallade kriminalvårdshärvan inletts.
Åklagaren har kallat ett nytt vittne och den omfattande rättegången kommer att pågå till mitten av december.

På tisdag morgon inleddes rättegången i Svea Hovrätt och totalt är 41 dagar avsatta för huvudförhandlingarna. Förhandlingarna förväntas vara avslutade senast 17 december.

I den så kallade kriminalvårdshärvan dömdes tre män till fängelse av Stockholms tingsrätt för mutbrott och bestickning i samband med projekteringar och byggen av fängelser och häkten.
En före detta fastighetschef på Kriminalvården dömdes till tre år och två månaders fängelse, två åtalade konsulter dömdes till fängelse i tre år och den tredje åtalade konsulten dömdes till samhällstjänst.

Samtliga valde att överklaga domen till Hovrätten, liksom överåklagare Gunnar Stetler på Riksenheten mot korruption.
Han ansåg att domstolen resonerat felaktigt när det gällde de ekonomiska vinster som bestickarna gjort, eftersom de fick behålla vinsterna.
– Det är lagstiftarens avsikt att att ekonomiska fördelar ska förverkas. Det ligger vanligtvis i mutbrottets natur att det ska ge ekonomiska fördelar. Dessa ekonomiska fördelar kan sträcka sig över längre eller kortare tid,  men hade inte uppkmmit om inte det initialt hade mutats.