Nyheter

Krisåtgärd: <br></br> En av tre sägs upp

Efterfrågan på bostäder sjunker medan bankerna skärpt kraven och höjt räntorna. För många byggherrar är den internationella finanskrisen påtagligt närvarande. Den leder till varslad personal, sänkta priser och uppskjutna byggprojekt.

Byggföretaget Wäst-Bygg varslade 38 av sina 120 yrkesarbetare i onsdags förra veckan. Därmed blev de en i raden av byggföretag som nu aviserar om en minskad personalstyrka. JM varslade nyligen 31 anställda yrkesarbetare i Göteborg. Andra exempel är Tuve Bygg och Sjuhärad Bygg.

För Wäst-Byggs del är varslet är en del av företagets strategi för att möta den internationella finanskrisen. Företaget har också, i sin roll som byggherre, blivit mer försiktig inför kommande byggprojekt.
— Planerade byggprojekt på vår mark skjuter vi på framtiden, säger Jörgen Johansson, vd på Wäst-Bygg.

Så gör även flera andra byggherrar. Det visar en rundringning som Byggvärlden gjort.
— Det beror på att våra kunder fått det betydligt svårare att få lån från bankerna. Det gör det i sin tur svårare för oss att göra satsningar, säger Lars Mellgren vd på HSB Projektpartner.

Han får medhåll av Jonas Brandt, ekonomichef på Folkhem.
— Det gäller att vara försiktig med att köra igång nya projekt. Vi kommer nog att sätta hårdare krav på antalet försålda lägenheter och etappindela hårdare, säger Jonas Brandt.

Just krav på en högre andel försålda lägenheter innan byggprojekt startar är en intern strategi som flera byggherrar anammat. På Järntorget Bostad bekräftar vd:n Martin Arkad att man skärpt sina krav.

— Visst är vi mer försiktiga nu. Vi har bland annat höjt våra interna krav på hur mycket som ska vara sålt på planerade bostadsprojekt, innan vi sätter igång, säger Martin Arkad.

Järntorget Bostad har också fått sänka priset på en del av sina nybyggda bostäder där det är inflyttning före årsskiftet. Man funderar därför på billigare lösningar inför kommande byggprojekt.

Martin Arkad pekar också ut bankernas krediteringskrav som ett problemområde. I takt med att krisen stegrats så har bankernas krav på byggkreditiven, alltså de lån som byggföretagen tar av bankerna under byggtiden, höjts.

— För ett år sedan tog banken ut en avgift på ungefär 0,2 procent. För ett par veckor sedan låg siffran på 0,5 procent. I dag är siffran säkert ännu högre, säger Martin Arkad.

På Botrygg i Linköping har man inte haft några finansieringsproblem på grund av krisen. Men det beror mest på att man inte befunnit sig i den fasen av några projekt.
— Det är inte läge att komma till banken nu. Då gör man nog bort sig, säger Michael Cocozza, vd på Botrygg.