Nyheter

Krisdrabbat byggbolag avvecklas

Skuldtyngda Sollentunas byggentreprenörer har lämnat in en begäran om att försättas i likvidation. Ärendet handläggs nu av Bolagsverket.

Sollentunas byggentreprenörer (fd RCC Stockholm) har lämnat in en ansökan hos Bolagsverket om likvidation. Anledningen är brist på kapital i bolaget.

Byggvärlden har tidigare berättat hur flera bostadsbyggen i Stockholm stått stilla efter att företaget inte betalat sina underentreprenörer.

Sollentunas byggentreprenörer redovisade en förlust på 31 miljoner kronor för 2012. Minusresultatet berodde till stor del på att en styrelseledamot hade en obetald skuld på 21 miljoner kronor till bolaget.

Byggföretaget har i sin tur miljonskulder till underentreprenörer och styrelsen och vd:n lämnade bolaget tidigare i höst.

I december ska Bolagsverket besluta vem som blir likvidator, det vill säga den person som tar över ansvaret för företaget och avvecklar det.

Catharina Holm, handläggare inom obeståndsfrågor vid Ahlgrens advokatbyrå, förklarar att det är större chans att fordringsägare får betalt vid en likvidation än vid en konkurs.

– Vid en likvidation ska alla fordringsägare få betalt. Man ska avsluta företaget fint och snyggt och göra klart på alla punkter. Vid en konkurs finns det oftast ingen som vill skjuta till pengar.

Anledningen till Sollentunas byggentreprenörers likvidation är brist på kapital och styrelsen har avgått – hur får fordringsägarna då betalt?

– I ett sådant fall ska någon fylla på med pengar. Ofta är det aktieägarna som tar på sig ansvaret och tillför aktieägartillskott. Eller så får man inse att det blir en konkurs, säger Catharina Holm.

Det finns två typer av likvidation: frivillig, som i fallet med Sollentunas byggentreprenörer, och tvångslikvidation. Vid en tvångslikvidation är det Bolagsverket som fattar beslutet för att ett företag inte har skötts ordentligt.

– Vid en tvångslikvidation leder 99 procent av fallen till konkurs för att man ser att det inte går. Det finns inget kapital. Likvidationen blir en sorts omväg till konkurs.

Marie Bergström
[email protected]