Nyheter

Krisen får JM att omorganisera

Med anledning av lågkonjunkturen organiserar JM om inom Bostad Stockholm. Fem regioner blir tre.

— Vi genomför förändringen för att kostnadseffektivisera och anpassa oss till den lägre aktiviteten på den rådande marknaden, säger JM:s vd och koncernchef Johan Skoglund.

Tidigare var JM Bostad Stockholm indelad i fem regioner: söder, mellanstad, innerstad, nordost och nordväst. Men nu ska endast nord, stad och syd finnas kvar.

Sofia Ljungdahl, Robert Jaaniste och Pär Vennerström blir kvar som regionchefer. De två tidigare regioncheferna Per Johansson och Patrik Andersson blir projektutvecklings- och marknadschef i Bostad Stockholm respektive chef för miljö- och kvalitetschef på koncernnivå.