Nyheter

Krisen ger färre JM-kontor

Tidigare har JM varslat 25 procent av personalen. Nu minskas antalet regionkontor inom JM Bostad riks från tre till två.

De tre regionerna Öst, Väst och Mitt inom affärsenhet JM Bostad riks slås samman till två — Öst och Väst. Den nya organisationen gäller from 27 oktober.

– Det rådande marknadsläget med en försvagad efterfrågan, gör att vi inte ser något behov av mer än två regionkontor inom affärsenhet JM Bostad Riks. En koncentration till två regionkontor innebär också att vi på ett effektivare sätt kan säkerställa kapacitet och systemstöd till de mindre delmarknader som finns inom Riks, säger Sören Bergström, affärsenhetschef.