Nyheter

Krisen lyser med sin <br> frånvaro på byggmässan

Intresset är stort för byggmässan Nordbygg som arrangeras nästa år. 90 procent av monterytan är redan bokad.

Stockholmsmässan i Älvsjö håller på att byggas ut, vilket gör att Nordbygg kan breda ut sig ännu mer. Utställningsytan ökar med 7 000 kvadratmeter till 70 000 kvadratmeter. Ett hundratal fler utställare kan därmed få plats på mässan.

— Det innebär att många företag som helt enkelt inte tidigare fått plats på Nordbygg nu får möjlighet att vara med, säger Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg 2010.

145 nya företag har anmält deltagande. Bland dessa finns till exempel Bravida, Woody, Stanley Works och Bolist. Bravida vill nå kunder som planerar att energieffektivisera byggnader, Woody satsar bland annat på att presentera sitt montagekoncept, Stanley Works vill visa sina nya produkter och Bolist har ambitionen att få kontakt med nya leverantörer och värva nya medlemsbutiker.

Hittills har 674 företag anmält att de ska delta på Nordbygg. Förra året deltog 776 utställare och Peter Söderberg gissar att antalet utställare till slut kommer att landa på cirka 800. — Försäljningen har hela tiden legat bättre än under motsvarande period inför mässan 2008. Det är helt otroligt egentligen, säger Peter Söderberg.

Någon lågkonjunktur har Nordbyggarrangören inte märkt av. — Vi har varit otroligt förskonade. Men det är nog tur att vi ligger på våren 2010, många företag tror att marknaden börjar vända och då vill man vara med, säger Peter Söderberg.

Men en del större företag har tvingats avboka sitt deltagande på grund av restriktioner från sina utländska moderbolag. — Det är några som har fått backa, de kan ha anmält sig och sen fått höra att de inte får lägga ut några pengar på marknadsföring, säger Peter Söderberg.

Nordbygg 2010 går av stapeln den 23—26 mars nästa år.

Materialverkstad nytt inslag på mässan

En av de nya aktiviteter som planeras till Nordbygg 2010 är Materialverkstaden. Den riktar sig främst till arkitekter och konstruktörer och ska hållas i Victoriahallen. Där ska materialtillverkare visa material och dela med sig av sin kunskap. — Det ska vara som en stor, öppen workshop. Man ska få möjlighet att lära sig och att klämma och känna, berättar Peter Söderberg, projektledare för mässan.
Dessutom ska hantverkare finnas på plats. Tanken är att det ska uppstå en dialog mellan föreskrivare och utförare.

— Det brukar vara ganska långt emellan dem annars, säger Peter Söderberg.