Nyheter

”Krismedvetenheten är större nu än vid förra valet”

Under Stora bostadsdagen debatterades problematiken på bostadsmarknaden. Foto: Anna Sjöström

Samma bild av problemet, men olika verktyg för att lösa det.
Så kan man sammanfatta den politiska diskussionen mellan Mats Green, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna och Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, som debatterade på Stora Bostadsdagen.

I veckan hölls seminariet Stora bostadsdagen, arrangerad av Lokalnytt och Fastighetssverige.
Här samlades fastighetsbranschen, politiker och tjänstemän för att diskutera marknadsläget, utmaningar och möjligheter på bostadsmarknaden.

Ämnen som Vilka borde vi bygga för, Hur tänker utvecklarna när marknaden skakar, Appstyrt boende och Hur vill vi bo i framtiden diskuterades.

Under programpunkten Hur skapas en fungerande bostadsmarknad fick besökarna en liten försmak på kommande valdebatter.
Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna, Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen, Cattis Carlén, bostadspolitisk expert, Riksbyggen, Mats Green, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna och Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, diskuterade bostadspolitik och vad som krävs för att komma tillrätta med de problem som finns på marknaden, där det största är att en stor grupp människor har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Kommer vi att få se mera action efter valet? frågade moderatorn Mia Odbas.
– Krismedvetenheten är större nu än vid förra valet. Nu ser alla problemen och inser att något måste ske. Vi har i dag stora grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden och politikerna måste fundera ordentligt på fördelningspolitiken, sa Johan Löfstrand.

– Vi måste jobba långsiktigt. Det bästa är förstås om det blir en ny regering efter valet, men oavsett det så måste Moderaterna och Socialdemokraterna göra upp långsiktigt kring det här frågorna, sa Mats Green.

– En lösning är att lägga mera krut på finansministerposten, sa Johan Löfstrand.

Han sa också att Sverige skulle må bra av en majoritetsregering, med placering i mitten av den politiska skalan.
– En regering med Socialdemokraterna och Moderaterna skulle säkert fungera på kort sikt, men på lång sikt försvinner dynamiken och det är inte bra, sa Löfstrand.
En majoritetsregering skulle till exempel kunna genomföra en skattereform, något som han anser behövs eftersom dagens skattesystem är ”ett lapptäcke”.
     
Att svårigheterna att komma in på bostadsmarknaden är det största problemet just nu var alla överens om, men inte hur det ska lösas.
Ted Lindqvist, expertkommentator och vd för Evidensgruppen, bad dem lista de viktigaste verktygen för att ta tag i problemen på kort sikt.
– Vi måste se över generationsproblematiken, det vill säga att det finns unga som lägger mer än hälften av sin disponibla inkomst på boendet, medans en del äldre lägger en bråkdel, vi måste också se till att hålla igång bostadsbyggandet även när lågkonjunkturen kommer, sa Johan Löfstrand.
– En bred samling kring vikten av att äga sitt hem och se över hyressättningen, sa Mats Green.

– Det måste vara behovet som styr, inte efterfrågan när det kommer till bostäder. Staten och samhället måste ta ett större ansvar för att fler ska få bostad. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, och det måste man också våga definiera, sa Johan Löfstrand.

Fotot: 
 Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Mats Green, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna, Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna, Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen, Cattis Carlén, bostadspolitisk expert, Riksbyggen, Ted Lindqvist, expertkommentator och vd för Evidensgruppen, och Mia Odbas, moderator.