Nyheter

Krispaket på 300 miljarder till företagen

Finansmarknadsminister Per Bolund (Mp), Liberalernas ekonomiskpolitiske talesman Mats Persson, finansminister Magdalena Andersson (S), och Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström. Arkivbild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen presenterade på ett nytt krispaket för svenska företag som kan omfatta 300 miljarder kronor. Bland annat införs ett nytt system för korttidspermittering samtidigt som staten tillfälligtvis tar över arbetsgivarnas sjuklönekostnad under april och maj. Företag kan också få anstånd med skatteinbetalningar.

Regeringen presenterade vid en pressträff på måndagsmorgonen nya krisåtgärder för att stötta svenskt näringsliv och mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. 

– Coronaviruset kommer få betydande negativa effekter för jobb och ekonomi. Vi har en tung och påfrestande tid framför oss, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på måndagens pressträff.

Regeringen presenterar därför ett förslag på åtgärder som ska lindra och dämpa virusets ekonomiska effekter.

En åtgärd är att korttidspermittering införs.

– Vi ser att det finns ett behov av att permittera arbetskraft, säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Staten tar också över ansvaret för sjuklönen i två månader.

– På detta sätt ser vi tydligt till att sänka kostnader och kompensera företagen för att anställda behöver vara hemma, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomiskpolitiske talesman.

Företag kan också få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt.

– Paketet kan omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen genom skattekontot utnyttjas, säger Per Bolund (Mp), finansmarknadsminister.

Finansdepartementet skriver i ett pressmeddelande att förslagen ska lämnas till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars, och att förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Så här ser det nya krispaketet ut:

Korttidspermittering införs

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

FAKTA:

Sammanfattning av de ekonomiska åtgärderna i Sverige hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset. 
  •  För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. 
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser. 
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.  
  • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader. 
  •  Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.  
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars. 
  •  Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.  

Källa: Regeringen