Nyheter

Kristianstad får nytt centrum

Ett ansiktslyft planeras för östra Kristianstad. Om allt går vägen ska en ny handelsgalleria, 150 lägenheter och cirka 1000 p-platser byggas.

Det är köpcentrumutvecklaren Steen & Ström som samarbetar med Kristianstads kommun om det kommande byggprojektet i Östra Centrum. Arkitektbyrån White har anlitats som formgivare.

I arkitektförslaget är gallerian uppdelad i sex byggnader med inglasade gågator och gångbroar mellan huskropparna. Dessutom ska Östra Boulevarden, som löper bredvid, göras smalare och omvandlas till en gågata med ett genomgående cykelstråk.

Detaljplanen kan vinna laga kraft i oktober 2009, om processen löper enligt plan.