Nyheter

Kristina Alvendal i Wästbyggs styrelse

Fotograf Andreas Wanitzky.

Kristina Alvendal har varit stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, ordförande i flera av Stockholms stora allmännyttiga bostadsbolag samt vd för Airport City Stockholm.

Nu har hon valts in i Wästbygg Gruppens styrelse.

Vid Wästbygg Gruppens ordinarie bolagsstämma måndagen den 27 april valdes Kristina Alvendal in i bolagets styrelse. Vid bolagsstämman tog även tidigare ledamoten Andreas von Hedenberg över ordförandeposten efter Christina Källenfors. Christina Källenfors kvarstår som ledamot i styrelsen.

– Jag ser verkligen fram emot mitt nya uppdrag och att få bidra med min kompetens både från den politiska sfären och från stora utvecklingsprojekt inom bygg- och fastighetsbranschen. Wästbygg är ett intressant företag som har många spännande projekt på gång. Deras tankar ligger väl i linje med min egen syn på den levande staden där såväl bostäder som kommersiella fastigheter utvecklas och byggs med fokus på de människor som ska bo och arbeta där, säger Kristina Alvendal i ett pressmeddelande.

I Wästbygg Gruppens bolagsstyrelse ingår även Ulf Christofferson och Jörgen Andersson.

Wästbygg startade sin verksamhet 1981. Logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och flerbostadshus är de tre affärsområden som företaget huvudsakligen är verksamt inom, varav det förstnämnda sker i det helägda dotterbolaget, Logistic Contractor. Wästbygg arbetar också med egen projektutveckling inom samtliga tre affärsområden. I Stockholmsområdet har man i nuläget cirka 1 000 egenutvecklade lägenheter i produktion. Ytterligare bostadsprojekt, såväl bostadsrätter som hyresrätter, ligger i planeringen under den kommande femårsperioden.

Wästbygg är representerat med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Varberg och Jönköping. Wästbyggkoncernen omsätter närmare två miljarder kronor och har 170 anställda.