Nyheter

Kritik för otillåten direktupphandling

Konkurrensverket riktar kritik mot Nya Joneberg C AB eftersom de gjort sig skyldiga till otillåten direktupphandling. 
Nya Joneberg C AB var ett dotterbolag till ett holdingbolag som ägdes till 45 procent av  Simrishamns Bostäder AB.
Enligt konkurrensverket var de ett offentligt styrt organ när byggentreprenadkontraktet, värt 27 miljoner kronor, ingicks.

Konkurrensverket ser positivt på samverkan mellan det privata och det offentliga men vill samtidigt understryka att det även i sådana fall kan finnas en skyldighet att följa upphandlingsreglerna. Något som inte skedde när delar av det så kallade Jonebergsprojektet genomfördes i Simrishamns kommun.

Bakgrunden till Konkurrensverkets beslut är det projekt som genomfördes i Simrishamns kommun och som kallades Jonebergsprojektet. Syftet med projektet var bland annat att bygga bostäder i Simrishamns kommun.

För att genomföra projektet inrättade det kommunala bostadsbolaget Simrishamns Bostäder AB tillsammans med ett privat företag ett gemensamt holdingbolag, Nya Joneberg Holding AB. Holdingbolaget ägdes till 55 procent av det privata företaget och till 45 procent av Simbo.

Samtidigt inrättades holdingbolagets tre dotterbolag som i praktiken var de som genomförde projektet. Ett av dotterbolagen var Nya Joneberg C som skulle bygga 27 allmännyttiga hyreslägenheter, helt finansierade av det kommunala bostadsbolaget.

I dag är Nya Joneberg C helägt av Simbo och följer upphandlingslagstiftningen. Men enligt Konkurrensverket var Nya Joneberg C ett offentligt styrt organ redan innan det såldes till Simbo. Bolaget skulle följaktligen ha följt upphandlingslagstiftningen när det ingick byggentreprenadkontraktet om uppförandet av hyreslägenheterna.

Konkurrensverket uppmanar nu aktörer att ha upphandlingsreglerna i åtanke när byggprojekt uppförs i samverkan mellan det privata och det offentliga och där beståndet, eller vissa delar av det, är avsett för det allmänna.