Nyheter

Kritik mot statlig satsning

Banverkets och Vägverkets produktionsenheter har bolagiserats. Men staten kvarstår som ägare — och satsar hårt på tillväxt. <br> </br>— Vi tycker inte att statliga och kommunala bolag ska vara med och konkurrera, säger Tomas Carlsson på NCC.

Konsultbolaget Vectura bildades av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Under drygt ett år som bolag har Vectura hunnit köpa två företag och nyanställa nästan 200 personer.

— Visst expanderar vi. Vi växer ganska snabbt i Danmark just nu, säger Jan Colliander, vd på Vectura.

Infranord, gamla Banverket Produktion, bolagiserades vid årsskiftet och räknar med att nyanställa cirka 100 personer per år fram till 2014. Bolaget ser goda möjligheter att expandera och vill bedriva verksamhet i grannländerna.

Svevia, gamla Vägverket Produktion, vill expandera inom drift- och underhåll och stora infrastrukturprojekt. Dessutom vill Svevia utöka sin verksamhet utomlands, genom att ta uppdrag, etablera kontor eller köpa bolag.

Sveriges Byggindustrier har länge verkat för att myndigheternas produktionsenheter skulle bolagiseras och är glada att det nu har genomförts.

— Utvecklingen går i helt rätt riktning. Bolagiserade verksamheter konkurrerar på liknande villkor, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Tidigare har Sveriges Byggindustrier hävdat att myndigheternas produktionsenheter har haft förmånligare försäkringar än privata bolag, och sluppit bära overheadkostnader. Även utredningen som föregick bolagiseringsbeslutet pekade på att det fanns konkurrensproblem med den gamla organisationen.

Men fortfarande finns dock möjligheten att de statliga bolagen har en fördel på marknaden.

— Vi känner kunden väldigt väl, vi vet vad kunden vill ha, så vi kan presentera väldigt bra anbud, men någon förtur får vi inte eftersom försäljning sker genom LOU, säger Niclas Reinikainen, vd på Infranord.

Sven Kristiansen, nordisk kommunikationschef på Strukton Rail, tycker att Banverket Produktion borde ha delats i mindre delar.

— Det är inte lyckat med en så stor aktör, det blir ett slags oligopol, det är inte många som kommer in på marknaden, säger han.

Nu hoppas flera i byggbranschen att nästa steg blir att staten säljer Vectura, Infranord och Svevia.

— Bolagiseringen är ett steg i rätt riktning, nu är förväntningen i branschen att staten ska sälja av Vectura, säger Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör på WSP.

Jan Colliander, vd på Vectura, menar att det egentligen inte finns någon anledning för staten att öka konkurrensen genom att äga ett konsultbolag eftersom konkurrensen på konsultsidan är ”stenhård”. Och han håller öppet för att bolaget kan komma att säljas längre fram.

— Jag har ställt frågan och fått svaret att det inte finns på agendan. Men det är val i höst och det kan ha betydelse vilken majoritet som sitter vid makten, säger Jan Colliander.

På näringsdepartementet uppger man att en försäljning av Vectura, Infranord eller Svevia inte är aktuell för närvarande. Men samtidigt arbetar departementet med en genomgång av de statliga bolagen för att avgöra vilka som eventuellt ska säljas eller få tydligare uppdrag. När man ska ta itu med Vectura, Infranord och Svevia kan inte den politiskt sakkunniga svara på.

— När vi valde att bolagisera var en försäljning inte målet, men det kan naturligtvis hända i framtiden, säger Ingrid Eriksson, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet.

Här är de nya statliga bolagen

Svevia

Hette tidigare: Vägverket Produktion.

Bolagiserades: 1 januari 2009.

Vd: Per-Olof Wedin.

Antal anställda: 2 800.

Omsättning 2009: Knappt 8 miljarder kronor.

Rekryteringsbehov: 140 personer under 2010 och ungefär lika många under 2011.

Infranord

Hette tidigare: Banverket Produktion.

Bolagiserades: 1 januari 2010.

Vd: Niclas F Reinikainen.

Antal anställda: 3 000.

Omsättning 2009: Cirka 4 miljarder kronor.

Rekryteringsbehov: I genomsnitt 100 personer per år fram till 2014.

Vectura

Hette tidigare: Vägverket Konsult och Banverket Projektering.

Bolagiserades: 1 januari 2009.

Vd: Jan Colliander.

Antal anställda: Knappt 1 100.

Omsättning 2009: 1,1 miljarder kronor.

Rekryteringsbehov: Ett 150-tal personer under 2010.