Nyheter

Kritik mot tester av tätskikt

Nyligen visade en provning på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, att fem tätskikt läckte. Men Byggkeramikrådet tycker att testerna ger en felaktig bild.<br> — Det är ingen metod som är tagen, säger Johan Puuri, vd på Byggkeramikrådet.

Byggvärlden berättade nyligen om den undersökning av fem olika tätskikt för våtrum som SP har gjort. Testerna gällde tätskikt av folietyp, det vill säga fuktspärr med duk, och har omfattat tätskikt från fem olika leverantörer.

Resultatet visade att samtliga fem tätskikt läckte. Ändå var samtliga testade tätskiktssystem godkända av Byggkeramikrådet.

Förra året ändrade Byggkeramikrådet sina branschregler och förde in kravet att tätskikt av folietyp ska användas i våtzon 1, det mest utsatta området i badrum.

I fredags skickade Byggkeramikrådet ut ett pressmeddelande där man skriver att testerna ger en felaktig bild av tätskiktsfolierna eftersom man kan dra slutsatsen att det finns brister i nuvarande system.

Johan Puuri, vd på Byggkeramikrådet, förtydligar att organisationen anser att SP har använt en tuff provningsmetod, som ännu inte har beslutats av EU. Men samma provningsmetod ska gälla för leverantörer som vill bli godkända av Byggkeramikrådet från och med den 1 januari 2012.

— Vi har tagit beslut att även om provningsmetodiken inte är tagen i Europa ska vi gå på den metodik som Europa i framtiden kommer att ha. Men då behöver materialindustrin lite tid på sig att klara den typen av provningar, säger Johan Puuri.

Även SP skriver i sin rapport att provningsmetoden är något tuff, men i högsta grad relevant. Metoden innebar att provlådor byggdes upp och förseddes med tätskiktssystem. Därefter sprutade forskarna vatten med omväxlande varm och kall temperatur i provlådan. I omgångar har provlådan också fyllts med vatten, som mest i sju dygn, och sedan har forskarna undersökt om läckage har uppstått.

— Det är inget snack om att den här metoden är mycket tuffare. Den ger mycket, mycket högre belastningar. Nu har vi växlande varmt och kallt vatten och mycket högre vattentryck, säger Ulf Antonsson på SP.

Den provning som har utförts tidigare på SP, när enskilda leverantörer vill bli godkända av Byggkeramikrådet, har handlat om att enskilda egenskaper har testats med olika metoder. I funktionsprovningen som SP nu har gjort har alla komponenter testats på samma gång.

Läckagen som har uppstått i funktionsprovningen är enligt SP oacceptabla eftersom de verkar bero på systemfel. Men Byggkeramikrådet känner inte till några skadefall som beror på systemfel. Organisationen har ringt runt till ledande tätskiktsleverantörer och fått reda på att dessa endast känner till vattenskador som kan härledas till felmontering.

— Sedan finns naturligtvis säkert ett mörkertal. Men så länge vi inte vet något kan vi inte heller agera, säger Johan Puuri.

Johan Puuri välkomnar Länsförsäkringars initiativ till provningen. Men han tycker att det var för tidigt att gå ut till pressen, vilket Länsförsäkringar gjorde i fredags.