Nyheter

Kritik mot upphandling av badhus

Säffle kommun tecknade i december 2017 avtal med en byggentreprenör avseende ett nytt badhus för 216 miljoner.
Nu riktar den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritik mot upphandlingen.

– Avtalet som nu har tecknats är både olagligt och riskerar att göra simhallen onödigt dyr, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Kon­kurrenskommissionen.

Säffle kommun tecknade i december 2017 ett avtal med ett stort privat byggföretag avseende bygget av ett nytt badhus för minst 216 miljoner kronor.

Kommunen hade under 2016 genomfört en annonserad öppen upphandling med villkor för utredningen och projekteringen av simhallsbygget, vilken det privata byggföretaget vann den 1 juni 2016. Därefter förde kommunen förhandlingar med företaget om villkor för själva uppförandet av simhallen, varav byggföretaget i december 2017 direkttilldelades byggentreprenaden. Någon upphandling av entreprenadarbetena genomfördes sålunda aldrig.

– Säffle kommun har valt att kalla avtalet för ett ”strategiskt part­nerskap”, men det medför inte något undantag från att bygg­entre­pre­naden ändå behöver upphandlas separat. EU-domstolen har tidigare underkänt lik­nande upplägg såsom olagliga, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Kon­kurrenskommissionen, i ett pressmeddelande. 

Enligt Konkurrenskommissionen har EU-domstolen fastställt att en upphandlande myndighet inte får ge ett byggentreprenadkontrakt till ett företag bara för att företaget vunnit upphandling om projektering av bygget. 

– Avtalet som nu har tecknats är både olagligt och riskerar att göra simhallen onödigt dyr. Det finns därför anled­ning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Pär Cronhult, chefsjurist, säger till Byggvärlden att upphandlingen borde ha gjorts i två steg. Först borde kommunen ha upphandlat projekteringen och sedan gått ut med ny förfrågan angående byggentreprenaden.

– De borde ha använt sig av förhandlat förfarande med föregående annonsering. Då kunde de ha matchat flera leverantörer mot varandra. Kommunen hamnar i knät på en entreprenör om de inte har något annat att jämföra med.

Fakta:
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert samt Lennart Göranson, tidigare ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt och Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR).