Nyheter

Kritiserad gräns för bolån föreslås

Finansinspektionen, FI, föreslår en begränsning av belåningsgraden på bostäder på 85 procent — trots att förslaget fått kritik.

Bostadspriserna stiger och hushållen lånar allt mer pengar. I debatten om huruvida det finns en bostadsbubbla eller ej, har olika sätt att reglera marknaden diskuterats. Allt för att minska risken för privatpersoner och därmed deras långivare och staten.

Finansinspektionen riktar nu ett allmänt råd till bankerna. Det innebär att bolån inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde när bolånet ges.

”De allmänna råden syftar till att stävja en osund utveckling på kreditmarknaden där kreditinstitut kan komma att använda allt högre belåningsgrader som konkurrensmedel. En sådan utveckling riskerar att utsättakonsumenter för oacceptabla risker och skada förtroendet för kreditmarknaden”, skriver FI i ett pressmeddelande.

De allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 oktober 2010. FI bedömer att det inte innebär några betydande priseffekter på bostadsmarknaden.

Men från småhusbranschen har kritiken redan kommit. Mikael Olsson, vd på Myresjööhus, sa så här till Byggvärlden tidigare i vår:

— Vi kommer att fortsätta leverera hus även om Finansinspektionen beslutar om bolånetaket, men färre kunder kommer att kunna köpa dem. Ökningen av husproduktionen kommer inte att ske i den takt som skulle behövas för att motverka bostadsbristen.

Läs hela artikeln om belåningsgraden