Nyheter

Krönika: Så påverkar USA:s kris den svenska byggmarknaden

”Risken är att långivare och byggföretag blir alltför försiktiga med att lansera nya bostadsprojekt trots att den underliggande efterfrågan ökar”, befarar Byggvärldens krönikör Pekka Kääntä.

Som ni kanske redan vet har ordet ”subprime” utsetts till årets ord i USA. Ordet betyder lite krasst att kreditgivare lånar ut till hushåll med dålig kredithistoria eller högst osäkra ekonomiska framtida förutsättningar. Och många pekar ut just de här låntagarna som orsaken till att den amerikanska ekonomin numera ser ut att vara på väg in i en svår recession.

Men det är en grov överdrift av enskilt peka ut den här gruppen. För snarare är det så att det är många samverkande faktorer som lett till den finansiella turbulensen. Det är banker som varit alltför generösa med kreditgivning, alltför optimistiska byggföretag, skrupelfria mäklare och finansieringsbolag som lockat ekonomiskt svaga hushåll att köpa dyra hus med hjälp av lockräntor och amorteringsfria lån samt sist men inte minst en centralbank som under alltför lång tid överstimulerat ekonomin med för låga räntor.
Det här har skapat en farlig konjunkturcocktail som numera har exploderat dem rakt i ansiktet.

För oss är givetvis de stora frågorna om samma sak kan hända på den svenska bostadsmarknaden och vilka effekter en amerikansk recession kommer att få på svensk ekonomi och byggmarknad?

På den första frågan måste man nog konstatera att ett likartat scenario på den svenska bostadsmarknaden är högst osannolikt. Långivarna är betydligt mer återhållsamma i Sverige och förhoppningsvis har minnet från den svenska finanskrisen i början av 1990-talet inte bleknat totalt.
Risken är väl snarare att långivare och byggföretag blir alltför försiktiga med att lansera nya bostadsprojekt trots att den underliggande efterfrågan på boende fortsätter att öka. Det syns redan tecken på att så håller på att ske även om det inte direkt går att härleda till det som sker i USA.

Värre är effekten av en amerikansk recession på byggmarknaden i övrigt. Personligen tycker jag att spridningseffekterna från en amerikansk nedgång är underskattade i de flesta prognoser. Den amerikanska konsumenten har under mer än ett decennium varit en formidabel motor för världsekonomin och när de börjar hålla hårdare i slantarna så kommer det definitivt att märkas. Vi kommer att påverkas av minskande efterfrågan i världsekonomin även om det i Sverige faktiskt finns goda möjligheter att stimulera den inhemska ekonomin, såväl med sänkta räntor och skatter.

Byggföretagen börjar dock redan att drabbas av den finansiella åtstramning som skett i spåren av den amerikanska krisen. Det är inte längre lika lätt att få finansiering till olika typer av byggprojekt och även om centralbankerna sänker räntan så kan de faktiskt räntekostnaderna stiga när långivarna kräver högre kompensation för att låna ut pengar till mer eller mindre riskfyllda projekt. Det här påverkar också fastighetsmarknaden i stort och risken är stor att några av de mer riskbenägna fastighetsbolagen kommer att falla ihop som korthus under det här året.

Så även om byggföretagen troligen kan se fram mot en hygglig start på 2008 så är det nog så att jag själv börjar fundera på hur det ser ut i orderböckerna mot slutet av det nya året.

Pekka Kääntä

Pekka Kääntä är fondförvaltare vid Bergsgård Peterson fonder. Han skriver regelbundet krönikor i Affärsvärlden där han tidigare var makroanalytiker.