Nyheter

Krönika: Tro inte pessimisterna – priserna fortsätter stiga

Nu är det höst. Nu är det riktig gråhöst över Sverige. Förutom vädret, så märks årstiden på att larmrapporterna om bostadspriserna åter duggar tätt. Det gör de nämligen varje år vid den här tiden.

Pessimisterna och professorerna återkommer lika säkert som långkalsongerna med budskapet att bostadspriserna ska falla dramatiskt framöver. Har de rätt den här gången? Det är tveksamt. Även om sannolikheten kanske är större i år än de senaste tio gångerna som ett prisfall varit på tapeten.

Det som talar för ett prisfall är främst att vi så länge haft stigande bostadspriser. Vi är numera inne på femte året med prisökningar. Då måste det komma ett fall, tycks vara en vanlig åsikt, och man pekar gärna på vad som hänt i länder som USA, Spanien och Danmark under senaste tiden. Men om man bortser från prisutvecklingen i några högstatusområden, främst i Stockholm, så har den generella prisuppgången varit både snabbare och längre i ovanstående länder än i Sverige. Så jämförelsen haltar och talar snarast för att prisuppgången skulle kunna fortsätta några år till.

Ett annat argument som framförs är att den internationella konjunkturen håller på att vika nedåt och att nedgången kommer att drabba Sverige relativt hårt. Ännu finns dock inga som helst tecken på att den svenska konjunkturen är på nedgång. Tvärtom så är arbetsmarknaden den hetaste på över 40 år och många inhemska sektorer växer så det knakar. Det leder exempelvis till att allt fler studenter kommer ut på arbetsmarknaden och de flesta av dessa behöver nog någonstans att bo.

Kom dessutom ihåg att de offentliga finanserna genererar gigantiska överskott som till viss del kommer att leda till skattesänkningar. Så inkomstutvecklingen ser ut att bli synnerligen god de kommande åren.

Okej, säger de tvehågsna och hänvisar till att räntorna i alla fall är på väg upp. Det som förvånar mest är att det tycks vara samma personer som tror att konjunkturen ska vika ner. Man ska dock komma ihåg att i dagsläget är räntorna i många länder på väg ner eller har stannat på mycket låga nivåer. Stor oro på de finansiella marknaderna gör också att de långa räntorna för närvarande sjunker.

Summeras argumenten är det nog egentligen så att det mesta talar för att priserna mycket väl kan fortsätta uppåt. Det finns alltid en viss säsongseffekt i bostadspriserna som gör att gröna gräsmattor och solsken gör köparna mer beredvilliga att öppna plånboken under vår och sommar. Höstrusk och våta löv tycks ha motsatt effekt. Den här hösten bör dessutom all prisstatistik tolkas med stor försiktighet. Den sänkta fastighetsskatten har satt myror i huvudet på såväl köpare som säljare. Ändringen gör det ovanligt svårt att se den underliggande betalningsviljan. Men det är väl ingen vågad gissning att förutsätta att sänkta kostnader på sikt ska höja priset.

Pekka Kääntä är fondförvaltare vid Bergsgård Peterson fonder. Han skriver regelbundet krönikor i Affärsvärlden där han tidigare var makroanalytiker.