Nyheter

Krook & Tjäder går samman med DTH

Det Boråsbaserade arkitektkontoret DTH fusioneras med arkitektkontoret Krook & Tjäder.
Samgåendet är en del i målet att bredda den geografiska närvaron liksom att möta omvärldens efterfrågan på specialistkompetens och höga kvalitetskrav.

Det nya blir namnet Krook & Tjäder DTH arkitekter med totalt cirka 130 medarbetare.
Samgåendet är en del i målet att bredda den geografiska närvaron liksom att möta omvärldens efterfrågan på specialistkompetens och höga kvalitetskrav.

– När marknaden och beställarens kravspecifikation förändras är det viktigt att man som arkitektkontor följer med i den utvecklingen. Alla arkitekter förutsätts kunna rita hus, men i dag efterfrågas både bredden i tjänsteutbudet liksom en hög grad av specialistkompetens. Utöver det är den lokala närvaron viktig, säger Mats Bergstrand vd, Krook & Tjäder, i ett pressmeddelande.

– Genom det här samgåendet kan vi erbjuda lokal närvaro i en viktig region som Borås samtidigt som våra kunder och medarbetare får tillgång till Krook & Tjäders samlade kompetens. Att tillhöra ett större sammanhang är ett naturligt steg i och med branschens högt ställda krav på specialistkompetens och kvalitetssystem, säger Dominic Wansbury, delägare i DTH arkitekter.