Nyheter

KTH-ingenjör blir projektchef

Marcus Tärnåsen har anställts som projektchef på Heba Fastighets AB och kommer att ingå i ledningsgruppen.

Han är 37 år och civilingenjör från KTH. Marcus Tärnåsen har tidigare arbetat på NCC Boende som projektledare och som exploateringschef.

Närmast kommer han från DTZ Sweden AB där han sedan 2007 har arbetat som värderare av fastigheter.