Nyheter

KU-anmäler Ibrahim Baylan i frågan om Cementa

Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Näringsminister Ibrahim Baylan har svarat på frågor om hans och departementets roll i det händelseförlopp som ledde fram till att en SGU-rapport om konsekvenserna av ett kalbrytningsstopp i Slite inte offentliggjordes. 
Liberalerna, som inte är nöjda med svaren, KU-anmäler Baylan. 

Vid näringsutskottets sammanträde måndagen den 13 september har näringsminister Ibrahim Baylan fått svara på frågor som rör de utredningar Regeringen gjort i cementfrågan.

– Baylan fick idag chansen att förklara sig. Han hade kunnat hålla med oss om att departementets försök till att mörka allvaret i cementkrisen är oacceptabelt och lovat utreda vad som gått snett och varför departementet lagt sig i myndigheternas arbete. Det gjorde han inte, vilket givetvis väcker frågor om statsrådets egen roll i det här, säger Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri, i ett pressmeddelande.

SGU lämnade sin rapport till regeringen 2021-08-20. Rapporten bekräftar bilden av att ett stopp för kalkbrytningen i Slite skulle ge allvarliga konsekvenser. Trots att innehållet i rapporten har synnerligen stort allmänintresse offentliggjorde inte SGU rapporten, skriver Liberalerna. 

Inte heller Boverket offentliggjorde sitt underlag. Boverket diarieförde inte heller sitt underlag förrän den 2 september, när Svenska Dagbladet publicerat historien om vad som skett.

– Det är tydligt att Näringsdepartementet har utövat påverkan mot myndigheterna. Regeringen gillar inte dåliga nyheter. Det här är symptomatiskt för hur den här regeringen har agerat hela mandatperioden. Det är viktigare för regeringen att upprätthålla en bild av att Sverige inte skulle ha några problem än att faktiskt ta tag i de problem som finns, säger Arman Teimouri.

Regeringen aviserade i slutet av juli att den gett konsultbolaget Ramboll i uppdrag att snabbutreda vad följderna skulle bli om Cementa måste upphöra med brytningen av kalksten och därmed produktionen av cement i Slite på Gotland. Men redan två veckor tidigare hade regeringens egen expertmyndighet, SGU,  fått ett snarlikt uppdrag. SGU varnar i sin rapport för att ”de samhällsekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna” som ett snabbt stopp för verksamheten i Slite innebär är mycket stora och skulle skapa brist på en samhällsviktig produkt. I rapporten konstaterar SGU, enligt SvD, att det är orealistiskt att ersätta den gotländska kalken med sten från andra täkter i Sverige samtidigt som ökad import sannolikt skulle medföra att Sveriges globala miljöavtryck ökar.