Nyheter

Kuben – hatad och prisad

Det blev den stora kuben i Uppsala, i folkmun kallat Musikens hus, som fick Stora Samhällsbyggarpriset. Trots att huset har drabbats av flera problem efter färdigställandet. <br></br> — Vi har försökt ta med all livserfarenhet i bedömningen, s

Bygget av Musikens hus delade Uppsala i två delar. En högljudd opinion protesterade mot konserthuset, som fortfarande får kritik på lokaltidningens insändarsidor.

Klagomål har framförts på tillgängligheten för äldre och handikappade i huset, och olycksrisker har påtalats. Golvet har gett allergibesvär för ledamöter i kommunfullmäktige, som under en tid flyttade sina möten till annan plats.

— Juryn har besökt huset och har försökt ta med all livserfarenhet i bedömningen. Golvet har vi fått en redogörelse för och vad vi vet så är det åtgärdat, säger Sven Landelius, ordförande för Byggherrarna och Specialfastigheter, som har ingått i juryn.

Även opinionen mot bygget har juryn tagit hänsyn till enligt Sven Landelius.
— Vi har sett på bygget och målsättningarna med det och hur det har fallit ut. Ambitionen är att skapa ett nytt nav för kulturlivet i Uppsala, en mötesplats, och det har man lyckats väldigt väl med.

Verksamheten i Musikens hus har hittills gått med förlust. Det kommunala bolaget som driver verksamheten har därför bett kommunen om ett tillskott på sex miljoner kronor, skriver Upsala Nya Tidning.

— Man ska vara lite försiktig med att bedöma ekonomi i såna här projekt på så kort tid. Facit för det har man inte X antal månader efter en invigning, kommenterar Sven Landelius,

Juryns motivering till att Uppsala Konsert & Kongress fick priset var att huset ”uppfyller och gestaltar på ett självklart sätt kommunens målsättning om en arena för kulturlivet och samlingsplats för invånarna.” Dessutom tycker juryn att konserthuset är ett ”tydligt landmärke” som binder samman Uppsalas centrum med ”den tidigare anonyma stadsdelen öster om Fyrisån.”

Pristagaren tillkännagavs på Samhällsbyggardagen i Stockholm. Nytt för i år var att deltagarna på Samhällsbyggardagen fick rösta på fyra kandidater som hade nominerats av juryn. Juryns röster vägde dock dubbelt så tungt som deltagarnas.

— Det tror jag är ett sätt man ska fortsätta med. Det är ett väldigt klokt sätt att lyfta synbarheten kring projekten, säger Sven Landelius.

Musikens hus

Huset som i folkmunkallas Musikens hus eller Konserthuset heter egentligen Uppsala Konsert & Kongress.

Byggnaden kostade580 miljoner kronor att uppföra och slog upp portarna den 1 september 2007.

Byggherre: Uppsala kommun, fastighetskontoret.

Arkitekt: Henning Larsen Architects.

Projekt- och byggledning:Hifab, Tema, Ramböll.

Generalentreprenör:Peab Sverige.

Övriga nominerade var tre Stockholmsprojekt:

Clarion Hotel Sign

Byggherre: Arthur Buchardt via Banhotellet Invest AB.
Arkitekt:Wingårdh Arkitektkontor AB.
Totalentreprenör:Skanska Sverige AB.

Glashuset, Slussen i Stockholm

Byggherre: Atrium Ljungberg AB.
Arkitekt:BSK Arkitekter med stöd av Jan Lunding, den ursprungliga arkitekten.
Entreprenör: Arcona.

Vällingby Centrum

Byggherre och beställare: AB Svenska Bostäder som ägs av Stockholms stad.
Tekniskt genomförandeansvarig: Projektbyrån Stockholm AB.
Ansvarigför kommersiell strategi och uthyrning: Centrumutveckling Håkan Karlsson AB.
Förtroendearkitekt:White arkitekter.