Nyheter

Kulturhus ska ge parken liv

Sala är känt för sin silvergruva. Och snart kanske för sitt kulturhus. Mitt i stadsparken ska ett ”smycke” skapas.

Det är fortfarande långt kvar innan den slutgiltiga utformningen av Salas kommande kulturhus kan presenteras. Men kommunstyrelsen har ändå tagit ett principbeslut om att det första spadtaget ska tas under mandatperioden. – Vi har därför tagit fram ett underlag på hur en ny byggnad kan se ut och hur denna kan länkas samman med de befintliga byggnader som finns på platsen, säger Göran Reierstam på Aros arkitekter. På platsen finns alltså en del gamla byggnader, framför allt en gammal matsal, som fram till år 2000 serverade mat till ett lasarett. – Det är lite skrämmande att en så dyr anläggning har fått stå tom sedan dess. Men nu hoppas vi att det kan bli hjärtat i det nya kulturhuset, säger Göran Reierstam. Utöver de gamla lokalerna, som också inbegriper stora kulvertar under jorden, har Aros arkitekter ritat en ny byggnad, i form av en glaskub. Vad ska ett kulturhus utstråla? – Öppenhet är nyckelordet. Platsen ska bli en offentlig samlingspunkt för kulturverksamheten och en mötesplats. Och det ska kännas välkomnande. Ibland kan ny arkitektur nästan bli frånstötande i sin modernitet då den upplevs som för monumental eller för fin av besökarna. Här har vi försökt att undvika det. Nämn ett redan existerande kulturhus som du gillar och varför? – Gävle konserthus är en byggnad som tagit tillvara platsen den står på bra. Har det funnits speciella utmaningar? – Naturligtvis kan man ifrågasätta om det är bra att ta delar av en grön plats med gamla träd i anspråk. Det handlar om att balansera mellan två olika intressen: att tillföra folkliv till en ganska tom plats och att bevara en fredad oas.