Nyheter

Kulturhuset rustas upp av Skanska

Det ska bli bättre inomhusmiljö i Kulturhuset. Foto: Getty Images

Skanska har fått i uppdrag att påbörja förberedelser för upprustning av Kulturhuset och Teaterhuset, när Stockholms stad ska renovera byggnaderna 2019-2020. 

Kulturhuset och Teaterhuset renoveras för att byggnaderna ska få en bättre inomhusmiljö, bli mer energieffektiva, driftsäkra och flexibla för att därmed fungera bättre för dess hyresgäster och besökare. Renoveringen omfattar även förbättrad säkerhet.

Uppdraget är uppdelat i två faser, där den första innefattar projektförberedelser såsom att definiera målbild och fastställa tidplan med milstolpar, organisationsplan samt riktkostnad för entreprenaden. De projektförberedande åtgärderna påbörjas omgående. Ombyggnationen som avtalas separat planeras att starta efter årsskiftet.

– Vi ser fram emot att få samarbeta med Stockholms stad för att få vara med och skapa ett ännu bättre Kulturhus och Teaterhus som redan idag är en unik kulturell mötesplats för många och en viktig samlingsplats mitt i Stockholm. Vi hoppas kunna leverera ett projekt som hyresgäster och besökare kan njuta av lång tid framöver, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige AB.

– Skanska har stor erfarenhet och hög kompetens av att arbeta med komplicerade installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi ser fram emot att samarbeta med Skanska i detta tekniskt svåra projekt, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

/Redaktionen